• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Veidošanas prieks

72 lpp ISBN 978-9984-46-323-0 Grāmatā apkopoti uzdevumi, kas palīdz bērniem iepazīt dažādus veidošanas materiālus un to izmantošanas iespējas. Autore piedāvā gan veidošanas masu receptes, gan 48 dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Tie papildināti ar metodiskiem norādījumiem un veidošanas materiālu skaidrojošo vārdnīcu. Grāmatā ietvertā metodika ir balstīta uz pirmsskolas un sākumskolas mācību programmu prasībām. Grāmatu var izmantot kā pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, tā vecāki. Autore norāda, ka veidošana attīsta ne tikai roku kustības, bet arī smadzeņu darbību, telpas un krāsu izjūtu. Bērni, kuri daudz veido, sekmīgi tiek galā ar sarežģītākiem uzdevumiem gan lasīšanā, gan matemātikā, nemaz nerunājot par radošo prasmju un fantāzijas attīstību.

Lasīt vairāk
image01

Bērna sasniegumu veicināšana pirmsskolā

Bērns, kā lielākais dārgums ienāk mūsu ģimenēs, un mēs vecāki un audzinātāji daudz ko neizdarām bērna attīstības sekmēšanai, jo vienkārši to nezinām. Autores grāmatā uz zinātniskiem pētījumiem balstoties, parāda kāda nozīme bērnu attīstībai un sasniegumu veidošanai ir kustībām, zīmēšanai, dejošanai, ritma izjūtas attīstīšanai, skaņu pasaules izzināšanai bērna personības izveidē. Cik svarīga loma šīm nodarbībām ir bērna emocionālās attīstības un gribas veidošanā. Dažkārt pieaugušie neapzinās rotaļas nozīmi bērna attīstībā. Caur rotaļām bērns iepazīst savas tautas tradīcijas un svētkus, lai tās varētu nodot nākamajām paaudzēm, tā saglabājot savas tautas identitāti. Grāmata sniegs daudz praktiskus piemērus un padomus.

Lasīt vairāk
image01

Bērns runāt mācās ģimenē

Grāmatas centrā ir pati aktuālākā bērna izaugsmes problēma mūsdienās- runas attīstība. Daudzi vecāki ir saskārušies ar to, ka bērnam ir grūti izteikties un šī iemesla dēļ rodas arī problēmas ar domāšanu, rakstīšanu un mācīšanos. Mūsdienu dzīves stils- tas, ka cilvēki pavada daudz laiku pie TV ekrāniem vai datora, mazina dzīvo komunikāciju, kas bērnam ir ļoti svarīga. Runas attīstība ir cieši saistīta ar citiem bērna izaugsmes procesiem. Līdz ar to caur runas attīstīšanu autores raugās uz bērna izaugsmi kopumā. Tā aplūkota no piedzimšanas brīža līdz septiņu gadu vecumam. Autores sīki apraksta procesus, kas raksturīgi bērna izaugsmei, to, kā šie procesi atklājas bērna uzvedībā, ietekmē runas prasmes attīstību, un sniedz padomus, kā uz katru pārmaiņu bērnā varētu reaģēt vecāki. Grāmata piedāvā arī plašu vingrinājumu un uzdevumu klāstu, kurus var izmantot ikvienā ģimenē. Lai vecākiem būtu vieglāk orientēties, katram vecuma posmam autores izdala arī galvenās problēmas. Līdz ar to vecākiem nebūs grūti atrast atbildes tieši uz tiem jautājumiem, kas viņus šobrīd interesē. Grāmatu papildina arī vērtīgi pielikumi- anatomijas apraksts, vingrojumi, spēlēm izmantojamas pasakas un attēli. Kad pasaulē ir nācis bērns, vecāki sāk apzināties, ka ir uzņēmušies ļoti atbildīgu pienākumu. Daudzi pat jūtas apjukuši un šaubās par savām spējām. Grāmatas autores ir pārliecinātas, ka par labiem vecākiem var kļūt jebkura ģimene un tam nevajag nemaz tik daudz. Ikviens var izaudzināt laimīgu un sevi apliecināt spējīgu cilvēku. Svarīgi ir darboties ar bērnu, vērot un novērtēt viņa panākumus.

Lasīt vairāk
image01

Dziedātprieks

82 lpp ISMN 979-0-9005043-2-6 Grāmatā apkopotas autores komponētās dziesmas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Dažas no tām papildina arī rotaļas, bet grāmatas noslēguma daļā atrodamas pasaku lugas, kuras var izspēlēt ar dziesmu palīdzību. Autorei ir bagāta pieredze darbā ar sākumskolas un pirmsskolas bērniem gan mācību nodarbībās, gan ansambļos. Viņa saņēmusi arī Martas Rinkas gada balvu. Līdz ar to muzikālais materiāls ir pielāgots attiecīgā vecuma bērnu spējām un interesēm. Dziesmas noderēs pirmsskolas iestādēm un skolām mācoties mūziku, veidojot svētku koncertus un uzvedumus.

Lasīt vairāk
image01

Mūsu grāmatiņa. 5–7 gadi 2.daļa

212 lpp ISBN 978-9984-46-317-9 Grāmatā apkopoti metodiskie ieteikumi pirmsskolas skolotājiem darbam otrajā pusgadā (no janvāra līdz maijam) ar pirmsskolēnu grupām, kurās ir bērni gan 5, gan 7 gadu vecumā. Turpinot „Mūsu grāmatiņas” aizsāktās tradīcijas, materiāls apkopos pa nedēļām. Katrai nedēļai izvēlēts konkrēts temats un tiek piedāvātas nodarbības no rīta cēliena līdz dienas beigām. Ir norādītas nodarbības, kurās abu vecumu bērni var piedalīties kopā un tādas, kuras īpaši domātas vienai vai otrai vecuma grupai. Grāmata var noderēt ne tikai pirmsskolas skolotājiem, kuri strādā ar minētā vecuma bērniem, bet arī citiem pedagogiem, kurus interesē radoša pieeja darbam.

Lasīt vairāk
image01

Mūs var atšķirt!

103 lpp ISBN 9978-9984-46-318-6 Izdevumā apkopoti praktiski izmantojami materiāli, lai novērstu būtisku un daudziem bērniem raksturīgu trūkumu- burtu p,b,d jaukšanu. Autore, logopēde ar ilggadīgu un bagātu pieredzi, piedāvā teorētiskās atziņas, pārbaudes materiālus, korekcijas materiālus un bagātīgu vingrinājumu klāstu. Visas atziņas ir vairākkārtīgi pārbaudītas praksē. Autore ir pārliecināta, ka lielākajā daļā gadījumu minēto traucējumu nav grūti novērst. Tam nepieciešama tikai profesionāla, mērķtiecīga darbošanās. To arī veicinās piedāvātie materiāli.

Lasīt vairāk
image01

Tuvo austrumu civilizācija. Arābi, Islāms, Halifāts

Grāmatā : „Tuvo Austrumu civilizācija: arābi, islāms, halifāts” profesors aplūko islāma izcelsmi un attīstību līdz pat mūsdienām. Autors rūpīgi izvērtē vēsturiskos apstākļus, kādos arābu zemēs radās islāms, tā galvenos virzienus, arābu valstīs notiekošos politiskos procesus un to ietekmi uz mācības attīstību, kā arī turku, mongoļu un citu tautu pienesumu musulmaņu kultūrā. Grāmata var kalpot kā enciklopēdija visiem, kas vēlas saprast musulmaņu pasauli un tās domāšanas veidu. Otrs izdevums „Tuvo Austrumu civilizācija: Osmaņu impērija” ir veltīts Turcijas vēsturei. Zīmīgi, ka tieši šī valsts sintezēja musulmaņu un eiropiešu kultūras mantojumu un šādas tradīcijas turpina vēl šodien. Profesors iepazīstina ar Osmaņu dzimtas radītās turku impērijas izcelsmi, tās tradīciju veidošanos un sakariem ar Eiropas valstīm. Kādus secinājumus var izdarīt lasītājs? Daudziem pārsteigums būs tas, cik patiesībā tuvas ir kristīgā mācība un musulmaņu atziņas, jo abas saista kopīga izcelsme no jūdaistu mācībām. Pārsteigums būs arī tas, cik daudz seno grieķu un romiešu idejas ir saplūdušas ar islāma idejām vai pat veicinājušās to rašanos. Tāpat ir grūti pārvērtēt musulmaņu pasaules lomu viduslaiku Eiropas kultūras attīstībā. Iespējams, ka nāksies pārvērtēt priekšstatus, kas veidojušies par musulmaņu ģimeni un vērtībām. Protams, nepamanīta nepaliks arī musulmaņu atziņa, ka viņu mācība ir pēdējā un vienīgā spēkā esošā derība ar visvareno, tātad- mūsdienīgākā no visām reliģijām. Autors, lai gan to neizvirza par savu uzdevumu, netieši sniedz atbildi arī uz jautājumu, kāpēc mūsdienās musulmaņu pasaulē notiek radikalizācija. Šis jautājums var interesēt ikvienu lasītāju.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Veidošanas...
Cena: € 8.00
Bērna sasn...
Cena: € 10.80
Bērns runā...
Cena: € 9.50
Dziedātpri...
Cena: € 6,00
Mūsu grāma...
Cena: € 8.00
Mums kopā ...
Cena: € 8.00
Mūs var at...
Cena: € 6.50
Tinam, pin...
Cena: € 4.94