• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Sporta pedagoģija vakar, šodien, rīt

523 lpp ISBN 978-9984-46-348-3 Kolektīvā monogrāfija ir veltīta sporta pedagoģijas teorijai, vēsturei un mūsdienu praksei. Tās autori ir Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas docētāji. Grāmatas pirmajā daļā aplūkoti sporta pedagoģijas teorētiskie pamati- tās galvenei jēdzieni, vēsture un atziņas, uz kurām balstās mūsdienu sporta pedagoģija. Grāmatas otrajā daļā aplūkota mūsdienu prakse sākot no Latvijā spēkā esošajiem reglamentējošiem dokumentiem un mācību metodēm līdz konkrētiem ieteikumiem fiziskām nodarbībām visu vecumu cilvēkiem. Izdevums var kalpot par mācību līdzekli studentiem, par rokasgrāmatu sporta skolotājiem un treneriem. Tas ir pirmais izdevums Latvijā, kurā apkopota tik plaša un daudzveidīga informācija par sporta pedagoģiju un sporta lomu katra cilvēka dzīvē.

Lasīt vairāk
image01

Lai veicas. 4. klase. Matemātika. Darba burtnīca

88 lpp ISBN 978-9984-46-349-0 Darba burtnīca papildina attiecīgo mācību grāmatu. Tāpat kā mācību grāmatā, arī darba burtnīcā pirmā daļa ir 3. klasē apgūtā atkārtojums, bet otrā daļa veltīta jaunajiem tematiem. Šoreiz tie ir jauni ar daļām saistītie jēdzieni, riņķa līnijas zīmēšana, skaitliskas informācijas iegūšana no sarežģītākiem informatīviem materiāliem un darbības ar romiešu cipariem. Burtnīcā ir atrodami arī pašpārbaudes testi, uzdevumi prāta asināšanai un skaitļu tabulas. Kā tas raksturīgs visiem autores sagatavotajiem mācību materiāliem, par galveno uzdevumu burtnīcā ir izvirzīta matemātiskās domāšanas attīstības veicināšana. Tāpēc autore lielu uzmanību pievērš teksta uzdevumiem, matemātisko atziņu analīzei, ar matemātiku saistītām sadzīves situācijām. Domāšanas attīstību veicina arī tas, ka skolēni ir mudināti patstāvīgi novērtēt savas prasmes un patstāvīgi secināt, ko viņiem vēl vajadzētu sevī pilnveidot un uzzināt.

Lasīt vairāk
image01

Knaģīšu spēles

39 lpp + 32 lpp krāsainais kartona ieliktnis ISBN 978-9984-46-339-1 Grāmatā apkopotas 18 spēles, kuras pirkstu vingrināšanai un loģiskās domāšanas attīstībai var izmantot pirmsskolas un sākumskolas audzēkņi. Spēļu autores ir mācību iestādēs strādājoši pedagogi un tās visas ir pārbaudītas praksē. Katras spēles pamatā ir stāsts, kuru var izspēlēt ar knaģīšu un informatīvo kartīšu palīdzību. Stāstos ir ietverta izzinošā informācija un uzdevumi, kurus veicot bērni pēta un iepazīst apkārtējo pasauli. Autores uzskata, ka spēlētāji var ne tikai sekot autoru ieteiktajam risinājumam, bet arī improvizēt un veidot savu spēles gaitu. Spēļu krājums var ieinteresēt gan pirmsskolas un sākumskolas pedagogus, gan vecākus, kuriem ir bērni atbilstīgā vecumā.

Lasīt vairāk
image01

Plakāt: Mana grāmatiņa "Latvijas novadi"

A2 Formāts

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Pasaules t...
Cena: € 6,00
Ētika vidu...
Cena: € 7,00
Validas dz...
Cena: € 7.00
Lai veicas...
Cena: € 7.44
Baltā ziem...
Cena: € 4.00
Sporta ped...
Cena: € 15.69
Lai veicas...
Cena: € 3.00
Draiskie a...
Cena: € 4.00
Lasu ar pr...
Cena: € 4,00