Kursi krievu valodas un kulturoloģijas skolotājiem

Kursi krievu valodas un kulturoloģijas skolotājiem

Šogad pavasara brīvdienās atkal aicinām uz IZM apstiprinātiem kursiem krievu valodas un kulturoloģijas skolotājus.

Kursi krievu valodas skolotājiem notiks 21., 22. un 23. martā. Kursu dalībnieki tiks iepazīstināti ar mācību komplektā ”Шаг за шагом” ietvertajām idejām. Tas ir vienīgais krievu valodas mācību komplekts Latvijā, kas sistēmiski aptver gan pamatskolas, gan vidusskolas kursu un ir domāts videi, kurā ikdienā krievu valoda skan reti. Kursu laikā dalībnieki tiksies ar komplekta autorēm no Lietuvas, iepazīs viņu pieredzi un atziņas, tāpat iegūs daudzus papildus materiālus un, cerams, varēs iepazīt kolēģus no citām Latvijas skolām.

Kursi kulturoloģijas skolotājiem notiks 24., 25. un 26. martā. Kursu laikā skolotāji tiks iepazīstināti ar galvenajām idejām, kuras ietvertas Agneses Ērgles, Viļņa Purēna un Ineses Sviestiņas grāmatā “Kulturoloģija”. Tā ir vienīgā mācību grāmata, kas aptver visu kulturoloģijas kursu vidusskolām. Īpaši akcentēti būs tieši mācību metodikas jautājumi. Skolotāji iepazīs metodes, ar kurām var rosināt skolēnu radošumu un pozitīvu attieksmi pret kultūras izziņu, kā arī patstāvīgu skolēnu darbu. Metodiskās izstrādnes būs balstītas uz jaunākajām atziņām vidējās izglītības stratēģijā.

Tuvākas ziņas par kursiem varat iegūt pa e- pastu vilnis@raka.lv vai telefonu 26425354.