• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Mana grāmatiņa 6-7 gadi. Mana vasaras grāmatiņa.

39 lpp ISBN 978-9984-46-392-2 Grāmata ir domāta pirmsskolas iestāžu absolventiem, kas rudenī dosies uz skolu. Grāmatā apkopoti lasāmteksti, uzdevumi, spēles, praktiskie darbi un idejas pētījumiem, kas nākamajiem skolēniem palīdzēs atcerēties mācību gadā apgūto un tā sekmīgāk sagatavoties skolas gaitām. Grāmatu papildina interaktīvs ieliktnis. „Manu vasaras grāmatiņu” izveidojušas sērijas „Mana grāmatiņa” autores. Tā ir populārākā mācību grāmatu sērija Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Lasīt vairāk
image01

Veidošanas prieks

72 lpp ISBN 978-9984-46-323-0 Grāmatā apkopoti uzdevumi, kas palīdz bērniem iepazīt dažādus veidošanas materiālus un to izmantošanas iespējas. Autore piedāvā gan veidošanas masu receptes, gan 48 dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Tie papildināti ar metodiskiem norādījumiem un veidošanas materiālu skaidrojošo vārdnīcu. Grāmatā ietvertā metodika ir balstīta uz pirmsskolas un sākumskolas mācību programmu prasībām. Grāmatu var izmantot kā pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, tā vecāki. Autore norāda, ka veidošana attīsta ne tikai roku kustības, bet arī smadzeņu darbību, telpas un krāsu izjūtu. Bērni, kuri daudz veido, sekmīgi tiek galā ar sarežģītākiem uzdevumiem gan lasīšanā, gan matemātikā, nemaz nerunājot par radošo prasmju un fantāzijas attīstību.

Lasīt vairāk
image01

Bērna sasniegumu veicināšana pirmsskolā

Bērns, kā lielākais dārgums ienāk mūsu ģimenēs, un mēs vecāki un audzinātāji daudz ko neizdarām bērna attīstības sekmēšanai, jo vienkārši to nezinām. Autores grāmatā uz zinātniskiem pētījumiem balstoties, parāda kāda nozīme bērnu attīstībai un sasniegumu veidošanai ir kustībām, zīmēšanai, dejošanai, ritma izjūtas attīstīšanai, skaņu pasaules izzināšanai bērna personības izveidē. Cik svarīga loma šīm nodarbībām ir bērna emocionālās attīstības un gribas veidošanā. Dažkārt pieaugušie neapzinās rotaļas nozīmi bērna attīstībā. Caur rotaļām bērns iepazīst savas tautas tradīcijas un svētkus, lai tās varētu nodot nākamajām paaudzēm, tā saglabājot savas tautas identitāti. Grāmata sniegs daudz praktiskus piemērus un padomus.

Lasīt vairāk
image01

Gribu būt līderis

305 lpp ISBN 978-9984-46-321-6 Grāmatā autore aplūko līderības jautājumus. Tās ievada daļā tiek skaidroti Eiropas Savienības un Latvijas izaugsmes stratēģijas principi saistībā ar līderību, līderības jēdziens, līdera funkcijas un vara. Tālākajā grāmatas daļā autore pievēršas līderībai vēsturiskā skatījumā un analizē līderi kā personību, pieskaroties arī tādiem jautājumiem kā līdera psihe, emocionālā inteliģence, radošums, kompetence, motivācija, „Es” koncepcija, vadības stili un citiem. Apcerēti tiek arī komandas veidošanās principi. Grāmatu noslēdz mūsdienu sabiedrības analīze un padomi tiem, kas vēlas būt līderi. Pielikumā dots arī terminu skaidrojums. Grāmatu var izmantot visi, kas vēlas iepazīt līderību, studē vadības zinātni. Vienlaikus grāmata noslēdz autores izveidoto sēriju, kas veltīta izglītības iestādes vadības jautājumiem.

Lasīt vairāk
image01

Pedagoģisko darbinieku tālākizglītība Latvijā (1944- 1990)

319 lpp ISBN 978-9984-46-324-7 Lai gan grāmatā aplūkota vēsturiska tematika (Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūta darbība), galveno uzmanību autore ir pievērsusi nevis pagātnes notikumiem un personībām, bet tām skolotāju tālākizglītības metodēm un idejām, kas varētu būt aktuālas arī šodien. Kaut arī runa ir par laikiem, kad pedagoģija attīstījās totalitārās politikas ēnā, arī šajā laikā izplatījās un dzima interesantas pedagoģiskās atziņas, kas arī mūsdienās nav pilnībā ienākušas skolās. Turklāt kopš neatkarības atgūšanas Latvijā tā arī nav izveidojies liels metodiskais centrs, kas regulāri palīdzētu skolotājiem pilnveidot savas zināšanas un prasmes. Grāmata būs interesanta visiem, kas nodarbojas ar skolotāju tālākizglītības organizēšanu valsts vai pašvaldību līmenī, kā arī pedagogiem, kas vēlas atrast savam darbam jauna idejas. Protams, tā ir nozīmīga arī pedagoģijas vēstures pētniekiem un studentiem, kas vēlas izzināt pedagoģisko ideju attīstības vēsturi. Mēdz sacīt, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais.

Lasīt vairāk
image01

Bērns runāt mācās ģimenē

Grāmatas centrā ir pati aktuālākā bērna izaugsmes problēma mūsdienās- runas attīstība. Daudzi vecāki ir saskārušies ar to, ka bērnam ir grūti izteikties un šī iemesla dēļ rodas arī problēmas ar domāšanu, rakstīšanu un mācīšanos. Mūsdienu dzīves stils- tas, ka cilvēki pavada daudz laiku pie TV ekrāniem vai datora, mazina dzīvo komunikāciju, kas bērnam ir ļoti svarīga. Runas attīstība ir cieši saistīta ar citiem bērna izaugsmes procesiem. Līdz ar to caur runas attīstīšanu autores raugās uz bērna izaugsmi kopumā. Tā aplūkota no piedzimšanas brīža līdz septiņu gadu vecumam. Autores sīki apraksta procesus, kas raksturīgi bērna izaugsmei, to, kā šie procesi atklājas bērna uzvedībā, ietekmē runas prasmes attīstību, un sniedz padomus, kā uz katru pārmaiņu bērnā varētu reaģēt vecāki. Grāmata piedāvā arī plašu vingrinājumu un uzdevumu klāstu, kurus var izmantot ikvienā ģimenē. Lai vecākiem būtu vieglāk orientēties, katram vecuma posmam autores izdala arī galvenās problēmas. Līdz ar to vecākiem nebūs grūti atrast atbildes tieši uz tiem jautājumiem, kas viņus šobrīd interesē. Grāmatu papildina arī vērtīgi pielikumi- anatomijas apraksts, vingrojumi, spēlēm izmantojamas pasakas un attēli. Kad pasaulē ir nācis bērns, vecāki sāk apzināties, ka ir uzņēmušies ļoti atbildīgu pienākumu. Daudzi pat jūtas apjukuši un šaubās par savām spējām. Grāmatas autores ir pārliecinātas, ka par labiem vecākiem var kļūt jebkura ģimene un tam nevajag nemaz tik daudz. Ikviens var izaudzināt laimīgu un sevi apliecināt spējīgu cilvēku. Svarīgi ir darboties ar bērnu, vērot un novērtēt viņa panākumus.

Lasīt vairāk
image01

Mūsu grāmatiņa. 5–7 gadi 2.daļa

212 lpp ISBN 978-9984-46-317-9 Grāmatā apkopoti metodiskie ieteikumi pirmsskolas skolotājiem darbam otrajā pusgadā (no janvāra līdz maijam) ar pirmsskolēnu grupām, kurās ir bērni gan 5, gan 7 gadu vecumā. Turpinot „Mūsu grāmatiņas” aizsāktās tradīcijas, materiāls apkopos pa nedēļām. Katrai nedēļai izvēlēts konkrēts temats un tiek piedāvātas nodarbības no rīta cēliena līdz dienas beigām. Ir norādītas nodarbības, kurās abu vecumu bērni var piedalīties kopā un tādas, kuras īpaši domātas vienai vai otrai vecuma grupai. Grāmata var noderēt ne tikai pirmsskolas skolotājiem, kuri strādā ar minētā vecuma bērniem, bet arī citiem pedagogiem, kurus interesē radoša pieeja darbam.

Lasīt vairāk
image01

Mūs var atšķirt!

103 lpp ISBN 9978-9984-46-318-6 Izdevumā apkopoti praktiski izmantojami materiāli, lai novērstu būtisku un daudziem bērniem raksturīgu trūkumu- burtu p,b,d jaukšanu. Autore, logopēde ar ilggadīgu un bagātu pieredzi, piedāvā teorētiskās atziņas, pārbaudes materiālus, korekcijas materiālus un bagātīgu vingrinājumu klāstu. Visas atziņas ir vairākkārtīgi pārbaudītas praksē. Autore ir pārliecināta, ka lielākajā daļā gadījumu minēto traucējumu nav grūti novērst. Tam nepieciešama tikai profesionāla, mērķtiecīga darbošanās. To arī veicinās piedāvātie materiāli.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Mana grāma...
Cena: € 3.00
Veidošanas...
Cena: € 8.00
Bērna sasn...
Cena: € 10.80
Gribu būt ...
Cena: € 10.00
Pedagoģisk...
Cena: € 10,00
Bērns runā...
Cena: € 9.50
Dziedātpri...
Cena: € 6,00
Mūsu grāma...
Cena: € 8.00
Mums kopā ...
Cena: € 8.00