• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Mana grāmatiņa 6-7 gadi. Mana vasaras grāmatiņa.

39 lpp ISBN 978-9984-46-392-2 Grāmata ir domāta pirmsskolas iestāžu absolventiem, kas rudenī dosies uz skolu. Grāmatā apkopoti lasāmteksti, uzdevumi, spēles, praktiskie darbi un idejas pētījumiem, kas nākamajiem skolēniem palīdzēs atcerēties mācību gadā apgūto un tā sekmīgāk sagatavoties skolas gaitām. Grāmatu papildina interaktīvs ieliktnis. „Manu vasaras grāmatiņu” izveidojušas sērijas „Mana grāmatiņa” autores. Tā ir populārākā mācību grāmatu sērija Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Lasīt vairāk
image01

Kā pilnvērtīgi ilgdzīvot

ISBN 978-9984-46-331-5 334 lpp Kā dzīvot ilgi un neraizēties par slimībām? Šo problēmu risina jaunā grāmata, kas ir gan vērtīgs padomu krājums, gan apcer dažādas teorijas par šo jautājumu. Grāmatas autors ir profesionāls pārtikas tehnologs, kas strādājis gan uzņēmumos, gan pētniecības iestādēs. Pēc viņa domām ilgdzīvošanu nodrošina cilvēks ar savu dzīvesveidu un domāšanu, turklāt tam nebūt nav nepieciešami dārgi medikamenti vai ārstēšanās kūres. Grāmatas pirmā daļa veltīta vienam no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē cilvēka veselību- dzeramajam ūdenim. Autors apcer ūdens īpašības un parāda, kā katrs no mums var sagatavot sev pieejamo ūdeni tā, lai tas veicinātu mūsu veselības nostiprināšanos. Grāmatas otrajā daļā autors aplūko dažādus nosacījumus, kas varētu veicināt ilgdzīvošanu- no ēdiena izvēles un beidzot ar prāta vingrinājumiem. Autora piedāvātās idejas noder cilvēkiem ikvienā vecumā. Tās var pielietot gan tie, kuru reiz bija jauni, gan tie, kuri ir vienmēr jauni.

Lasīt vairāk
image01

Iztēle: psiholoģija un terapija

198 lpp ISBN 978-9984-46-326-1 Habilitētā doktore psiholoģijā un doktore ekonomikā savā grāmatā aplūko iztēli no psihologa viedokļa, kā arī iztēles sniegto iespēju izmantošanu terapijā un radošajā procesā. Grāmatas pirmajā daļā aplūkotas iztēles filozofiskās un psiholoģiskās teorijas, otrajā- terapijas process, kurā tiek izmantota iztēle, trešajā- iztēles izmantošana radošajā procesā. Pielikumos doti materiāli praktiskajam darbam. Iztēli autore uzskata par apziņas hologrammu, kas iedarbina iekšējo radošo potenciālu, spēj atveseļot un palīdz veidot nākotni. Grāmata ir ļoti vērtīga psihologiem, psihoterapeitiem, studentiem un visiem, kas interesējas par psiholoģiju un sevis pilnveidi. Lai gan autore ir zinātniece, izklāsts veidots tā, lai to izprastu arī tie, kuriem psiholoģijā nav plašu zināšanu. Daudziem šis izdevums var kļūt par vērtīgu dzīves rokasgrāmatu.

Lasīt vairāk
image01

Veidošanas prieks

72 lpp ISBN 978-9984-46-323-0 Grāmatā apkopoti uzdevumi, kas palīdz bērniem iepazīt dažādus veidošanas materiālus un to izmantošanas iespējas. Autore piedāvā gan veidošanas masu receptes, gan 48 dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Tie papildināti ar metodiskiem norādījumiem un veidošanas materiālu skaidrojošo vārdnīcu. Grāmatā ietvertā metodika ir balstīta uz pirmsskolas un sākumskolas mācību programmu prasībām. Grāmatu var izmantot kā pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, tā vecāki. Autore norāda, ka veidošana attīsta ne tikai roku kustības, bet arī smadzeņu darbību, telpas un krāsu izjūtu. Bērni, kuri daudz veido, sekmīgi tiek galā ar sarežģītākiem uzdevumiem gan lasīšanā, gan matemātikā, nemaz nerunājot par radošo prasmju un fantāzijas attīstību.

Lasīt vairāk
image01

Bērna sasniegumu veicināšana pirmsskolā

Bērns, kā lielākais dārgums ienāk mūsu ģimenēs, un mēs vecāki un audzinātāji daudz ko neizdarām bērna attīstības sekmēšanai, jo vienkārši to nezinām. Autores grāmatā uz zinātniskiem pētījumiem balstoties, parāda kāda nozīme bērnu attīstībai un sasniegumu veidošanai ir kustībām, zīmēšanai, dejošanai, ritma izjūtas attīstīšanai, skaņu pasaules izzināšanai bērna personības izveidē. Cik svarīga loma šīm nodarbībām ir bērna emocionālās attīstības un gribas veidošanā. Dažkārt pieaugušie neapzinās rotaļas nozīmi bērna attīstībā. Caur rotaļām bērns iepazīst savas tautas tradīcijas un svētkus, lai tās varētu nodot nākamajām paaudzēm, tā saglabājot savas tautas identitāti. Grāmata sniegs daudz praktiskus piemērus un padomus.

Lasīt vairāk
image01

Mūsu grāmatiņa. 5–7 gadi 2.daļa

212 lpp ISBN 978-9984-46-317-9 Grāmatā apkopoti metodiskie ieteikumi pirmsskolas skolotājiem darbam otrajā pusgadā (no janvāra līdz maijam) ar pirmsskolēnu grupām, kurās ir bērni gan 5, gan 7 gadu vecumā. Turpinot „Mūsu grāmatiņas” aizsāktās tradīcijas, materiāls apkopos pa nedēļām. Katrai nedēļai izvēlēts konkrēts temats un tiek piedāvātas nodarbības no rīta cēliena līdz dienas beigām. Ir norādītas nodarbības, kurās abu vecumu bērni var piedalīties kopā un tādas, kuras īpaši domātas vienai vai otrai vecuma grupai. Grāmata var noderēt ne tikai pirmsskolas skolotājiem, kuri strādā ar minētā vecuma bērniem, bet arī citiem pedagogiem, kurus interesē radoša pieeja darbam.

Lasīt vairāk
image01

Mūs var atšķirt!

103 lpp ISBN 9978-9984-46-318-6 Izdevumā apkopoti praktiski izmantojami materiāli, lai novērstu būtisku un daudziem bērniem raksturīgu trūkumu- burtu p,b,d jaukšanu. Autore, logopēde ar ilggadīgu un bagātu pieredzi, piedāvā teorētiskās atziņas, pārbaudes materiālus, korekcijas materiālus un bagātīgu vingrinājumu klāstu. Visas atziņas ir vairākkārtīgi pārbaudītas praksē. Autore ir pārliecināta, ka lielākajā daļā gadījumu minēto traucējumu nav grūti novērst. Tam nepieciešama tikai profesionāla, mērķtiecīga darbošanās. To arī veicinās piedāvātie materiāli.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Mana grāma...
Cena: € 3.00
Kā pilnvēr...
Cena: € 15.00
Iztēle: ps...
Cena: € 9,30
Veidošanas...
Cena: € 8.00
Bērna sasn...
Cena: € 10.80
Gribu būt ...
Cena: € 10.00
Pedagoģisk...
Cena: € 10,00
Dziedātpri...
Cena: € 6,00
Mūsu grāma...
Cena: € 8.00