• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Ētika vidusskolām

165 lpp ISBN 978-9984-46-343-8 Mācību grāmata balstās uz spēkā esošo mācību priekšmeta standartu „Ētika” un tās plānojumā izmantots VISC izstrādātais programmas paraugs. Grāmatā aplūkoti programmas parauga ieteiktie temati- galveno ētikas jēdzienu būtība, morālā un tikumiskā izvēle, tikumiskā rīcība, morāle un sabiedrība, morālās problēmas mūsdienu pasaulē. Grāmatas autors ir mainījis to tradīciju, kas ētikas izglītībā pastāvējusi līdz šim. Ētikas mācību process lielākoties bija balstīts uz dažādu avotu lasīšanu un dažādu notikumu analīzi. Mūsdienu dinamiskajā pasaulē gan avoti, gan sabiedrību interesējoši notikumi ātri zaudē aktualitāti. Par neaktuāliem avotiem un neaktuāliem notikumiem ir grūti radīt skolēnu interesi. Tāpēc autors piedāvā skolēniem citu pieeju- padomāt par dažādu ētisko parādību būtību, veidošanās mehānismiem un to atspoguļojumu viņu pašu dzīvē. Temati iesākti ar jautājumiem ievada sarunai. Tās mērķis ir noskaidrot jau esošo skolēnu izpratni par vienu vai otru ētisko parādību. Tālāk seko pārskats par dažādām teorijām, kas saistītas ar aplūkoto problēmu. Pārskata uzdevums ir radīt priekšstatu par to, kā minēto problēmu risina dažādi autori. Tālāk seko uzdevumi, kas rosina gan teoriju izpratni, gan to, lai skolēni atrastu sev tuvas ētiskās teorijas. Jaunā pieeja mudina skolēnus vairāk iedziļināties ētisko parādību būtībā un piedāvā atbalsta punktus savas ētiskās pārliecības veidošanai. Tā vairāk atbilst mūsdienu situācijai, kad skolēns atrodas informācijas plūsmā un viņa individuālā izvēle kļūst arvien mazāk publiska. Protams, skolotāji var papildināt mācību grāmatu ar jebkuriem avotiem, kas attiecīgajā situācijā ir kļuvuši aktuāli. Grāmatas pielikumā ievietota arī kursa programma, kuru var izmantot skolotāji.

Lasīt vairāk
image01

Knaģīšu spēles

39 lpp + 32 lpp krāsainais kartona ieliktnis ISBN 978-9984-46-339-1 Grāmatā apkopotas 18 spēles, kuras pirkstu vingrināšanai un loģiskās domāšanas attīstībai var izmantot pirmsskolas un sākumskolas audzēkņi. Spēļu autores ir mācību iestādēs strādājoši pedagogi un tās visas ir pārbaudītas praksē. Katras spēles pamatā ir stāsts, kuru var izspēlēt ar knaģīšu un informatīvo kartīšu palīdzību. Stāstos ir ietverta izzinošā informācija un uzdevumi, kurus veicot bērni pēta un iepazīst apkārtējo pasauli. Autores uzskata, ka spēlētāji var ne tikai sekot autoru ieteiktajam risinājumam, bet arī improvizēt un veidot savu spēles gaitu. Spēļu krājums var ieinteresēt gan pirmsskolas un sākumskolas pedagogus, gan vecākus, kuriem ir bērni atbilstīgā vecumā.

Lasīt vairāk
image01

Plakāt: Mana grāmatiņa "Latvijas novadi"

A2 Formāts

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Pasaules t...
Cena: € 6,00
Ētika vidu...
Cena: € 7,00
Draiskie a...
Cena: € 4.00
Lasu ar pr...
Cena: € 4,00
Bērns runā...
Cena: € 10.51
Deutsch.lv...
Cena: € 4.30
Deutsch.lv...
Cena: € 4.51
Plakāt: Ma...
Cena: € 1.65
Pasaules t...
Cena: € 9.00