• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Latvijas vēstures palīggrāmatiņa. 1. sējums

180 lpp ISBN 978-9984-46-352-0 Grāmata domāta kā darba materiāls skolēniem, kuriem nav viegli uztvert parastajās mācību grāmatās ievietoto tekstu. Grāmata pamatojas uz spēkā esošo mācību priekšmeta standartu „Latvijas vēsture” (MK noteikumu Nr. 468. 12.08. 2014. 17. pielikums). 1.sējums aptver ievadu vēsturē un Latvijas vēsturi no pirmsākumiem līdz 17. gadsimtam. 2. sējums aptver Latvijas vēsturi no 18. gadsimta līdz mūsdienām. Mācību grāmatas teksts ir kārtots pēc vieglās valodas principiem. Līdzās tekstam ir atrodami jautājumi. Izlasot tekstu un atbildot uz jautājumiem, skolēns var izveidot savu stāstījumu pa attiecīgo vēstures tematu. Tekstu papildina lielas ilustrācijas, vienkāršotas kartoshēmas un shēmas ar jautājumiem. Vienkāršoti arī jēdzienu skaidrojumi un no gadskaitļiem atlasīti tikai būtiskākie, kas palīdz skolēniem orientēties Latvijas vēstures ainā. Informējošo tekstu noslēdz uzdevumi, kurus papildina uzvedinoši komentāri. Ir svarīgi, lai skolēni ar uztveres grūtībām laiku pa laikam gūtu arī vienaudžu atzinību. Tāpēc grāmatā zem virsraksta „Gribu zināt!” ievietots arī viegli uztverams papildmateriāls, kuru skolēns var izlasīt un ar kura zināšanām var palepoties klasē. Grāmatas pielikumā atrodamas kopējamas un izkrāsojamas kartes un shēmas. Autori iesaka izsniegt šo grāmatu skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Viņi to var lietot visus četrus mācību gadus, kamēr pamatskolā tiek apgūta Latvijas vēsture. Izmantojot grāmatu, skolēni var apgūt visu Latvijas vēstures kursu vai tikai atsevišķus tematus pēc skolotāja izvēles. Grāmata ir praktiski pārbaudīta.

Lasīt vairāk
image01

Pirkstiņu rotaļas. 2. papildinātais izdevums

125 lpp ISBN 978-9984-46-357-5 Krājumā apkopotas rotaļas un spēles mazuļiem, pirmsskolas un sākumskolas bērniem, kas palīdz attīstīt pirkstu un kāju kustības, ritma izjūtu, runu. Pētījumi liecina, ka reizē ar kustību un runas attīstību ātrāk progresē arī domāšanas un spriešanas spējas. Lai nodarbības būtu bērniem interesantākas, kustības ir sasaistītas ar tekstu, mūziku un sacensību elementiem. Visas rotaļas un spēles autore ir pārbaudījusi praksē. Grāmatas pirmais izdevumus ātri kļuva populārs gan skolotāju, gan vecāku lokā. Jaunajā izdevumā autore veikusi precizējumus un papildinājumus. Īpaši aktuālu grāmatu padara mūsdienu bērnu dzīvesveids, kurā bieži trūkst izkoptu kustību, un tas, ka vecāki ne vienmēr velta laiku sarunām ar bērnu.

Lasīt vairāk
image01

Minamās mīklas

80 lpp + burtu ieliktnis ISBN 978-9984-46-350-6 Grāmata ir palīglīdzeklis pirmsskolas bērniem burtu apguvē. Tā attīsta arī skaņu uztveri un loģisko domāšanu. Grāmatā apkopotas mīklas, taču to teksti ir šifrēti ar zīmējumiem. Katram teksta burtam atbilst viens zīmējums. Atminot, kas redzams zīmējumā, bērns atmin arī vienu mīklas burtu. Tā pamazām viņš saliek visu mīklas tekstu un var mīklu atminēt. Uzdevumu grūtības pakāpe grāmatā pamazām pieaug. Pirmajos uzdevumos jāatmin vārda pirmais burts, nākamajos- jau otrais vai trešais. Autore piedāvā arī skaitāmpantus, kas nošifrēti līdzīgā formā. Pieredze liecina, ka šādus uzdevumus bērni pilda ar lietu azartu, nemanot apgūstot ari burtus un lasīšanas prasmes. Skolotāju ērtībām grāmatā atrodami arī zīmējumu atšifrējumi un mīklu teksti ar atšifrējumiem. Skolēnu darbu padarīs ērtāku tas, ka uz zīmējumiem viņi var novietot kartītes ar atminētajiem burtiem. Grāmatas autore ir izstrādājusi vairākus metodiskos materiālus pirmsskolai. Tie visi ir pārbaudīti praksē un ir guvuši lielu lietotāju atzinību.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Lai veicas...
Cena: € 3.00
Vingrosim ...
Cena: € 6.70
Lasu un iz...
Cena: € 8.00
Man veicas...
Cena: € 5.00
Matemātika...
Cena: € 5.00
Latvijas v...
Cena: € 8.00
Pirkstiņu ...
Cena: € 7.45
Minamās mī...
Cena: € 8.00
Mums kopā ...
Cena: € 7.00