• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Kā attīstīt kompetenci

278 lpp ISBN 978-9984-46-373-5 Rokasgrāmata skolotājiem tapusi, autoram darbojoties jauno mācību priekšmetu standartu izstrādes procesā un apkopojot atziņas, kas varētu detalizētāk skaidrot, papildināt un bagātināt oficiālo piedāvājumu, kā arī akcentēt piemirsto, rosināt skolotājus gatavoties radošam darbam. Materiāli vākti kā Latvijā, tā ārvalstīs. Grāmatas ievada nodaļas piedāvā ieskatu kompetences jēdziena attīstībā un izmantošanā izglītības jomā, aplūko metožu un stratēģiju būtību. Grāmatas tālākās nodaļas pievēršas caurviju prasmēm. Autors sniedz teorētisku ievadu, kas palīdz izprast katras caurviju prasmes komponentu būtību. Tālāk seko metodiski ieteikumi un metožu piemēri. Grāmatas noslēgums veltīts kompetences attīstības vērtēšanas principiem. Grāmatā ir arī daudz vēsturiska materiāla, kas palīdz izprast didaktikas attīstības tendences, un vienlaikus parāda, ka daudzi paņēmieni un metodes, kas aktualizēti tagad, skolotājiem jau ir bijuši pazīstami.

Lasīt vairāk
image01

Saliekamattēls "Ziemassvētki"

“Saliekamattēls” Ziemassvētki ir 60 lauznīšos sadalīts attēls A3 formātā. Ieteicams bērniem no triju gadu vecuma. Lauznīši jāsaliek pareizā secībā, lai veidojas uz iepakojuma redzamais attēls. Jaunākie bērni to var darīt kopā ar pieaugušo, vecākie – patstāvīgi. “Saliekamattēls” ir papildinājums mācību komplektam “Mana grāmatiņa”. “Saliekamattēla” veidošana palīdzēs pilnveidot bērna iztēli, spēju koncentrēties, attīstīt loģisko domāšanu, konstruēšanas prasmes un sīko pirkstu motoriku. Saliekot attēlu, būtu vēlams ar bērnu pārrunāt to, kas attēlā redzams, kādas darbības norisinās, kāds gadalaiks atspoguļots. Tas veicinās bērna runas attīstību un pievērsīs uzmanību attēla saturam, tā izpratnei. “Saliekamattēlus” var izmantot arī kā spēli brīvajā laikā. GS1 produkta reģistrācijas nr. 4751030910062

Lasīt vairāk
image01

Saliekamattēls "Ziema"

“Saliekamattēls” Ziema ir 60 lauznīšos sadalīts attēls A3 formātā. Ieteicams bērniem no triju gadu vecuma. Lauznīši jāsaliek pareizā secībā, lai veidojas uz iepakojuma redzamais attēls. Jaunākie bērni to var darīt kopā ar pieaugušo, vecākie – patstāvīgi. “Saliekamattēls” ir papildinājums mācību komplektam “Mana grāmatiņa”. “Saliekamattēla” veidošana palīdzēs pilnveidot bērna iztēli, spēju koncentrēties, attīstīt loģisko domāšanu, konstruēšanas prasmes un sīko pirkstu motoriku. Saliekot attēlu, būtu vēlams ar bērnu pārrunāt to, kas attēlā redzams, kādas darbības norisinās, kāds gadalaiks atspoguļots. Tas veicinās bērna runas attīstību un pievērsīs uzmanību attēla saturam, tā izpratnei. “Saliekamattēlus” var izmantot arī kā spēli brīvajā laikā. 4751030910086

Lasīt vairāk
image01

Saliekamattēls "Lauku sēta"

“Saliekamattēls” Lauku sēta ir 60 lauznīšos sadalīts attēls A3 formātā. Ieteicams bērniem no triju gadu vecuma. Lauznīši jāsaliek pareizā secībā, lai veidojas uz iepakojuma redzamais attēls. Jaunākie bērni to var darīt kopā ar pieaugušo, vecākie – patstāvīgi. “Saliekamattēls” ir papildinājums mācību komplektam “Mana grāmatiņa”. “Saliekamattēla” veidošana palīdzēs pilnveidot bērna iztēli, spēju koncentrēties, attīstīt loģisko domāšanu, konstruēšanas prasmes un sīko pirkstu motoriku. Saliekot attēlu, būtu vēlams ar bērnu pārrunāt to, kas attēlā redzams, kādas darbības norisinās, kāds gadalaiks atspoguļots. Tas veicinās bērna runas attīstību un pievērsīs uzmanību attēla saturam, tā izpratnei. “Saliekamattēlus” var izmantot arī kā spēli brīvajā laikā. GS1 produkta reģistrācijas nr. 4751030910079

Lasīt vairāk
image01

Iepazīstam Latviju kopā ar bērniem

50 lpp + krāsainais pielikums un darba lapas ISBN 978-9984-46-372-8 Grāmata tapusi, atsaucoties uz pirmsskolas un sākumskolas skolotāju lūgumu, piedāvāt jaunas idejas Latvijas iepazīšanai, kas palīdzētu darbā īpašajā Latvijas valsts simtgades gadā. Metodisko materiālu krājumu veidojusi autore ar 20 gadu pieredzi darbā pirmsskolas iestādē, triju bērnu grāmatu, vairāku bērnu dziesmu tekstu autore, radio darbiniece. Apkopotie metodiskie ieteikumi domāti darbam ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Autore piedāvā tādus paņēmienus, kas paver iespējas iepazīt dzimto zemi ne tikai caur informāciju, bet arī caur sajūtām- vizuālām ainām, skaņām, smaržām, garšu, tausti. Grāmatu papildina dziesmas un dzejoļi. Pielikumā doti uzskates materiāli un autores vadībā tapušu bērnu darbu paraugi. Krājumu savu daba paņēmienu pilnveidošanai var izmantot kā pirmsskolas, tā sākumskolas skolotāji. To var apgūt un lietot arī vecāki.

Lasīt vairāk
image01

Atklāj, iepazīsti, izkrāso. Matemātika mazajiem: iepazīstam figūras.

52 lpp+ krāsainais pielikums ISBN 978-9984-46-370-4 Grāmatā ir apkopoti uzdevumi bērniem sākot no 5 gadu vecuma, ar kuru palīdzību var attīstīt gan rakstīt prasmei un rokdarbiem tik nepieciešamo sīko pirkstu motoriku, gan veidot izpratni par ģeometriskām figūrām un telpu. Autore, pirmsskolas un sākumskolas skolotāja no Valmieras, piedāvā savā praksē izmantotus izkrāsojamos zīmējumus, kuru pamatā ir ģeometrizēti dažādu būtņu attēli. Zīmējumu līnijas palīdz iepazīt figūru pasauli, bet krāsošana- vingrināt pirkstu kustības. Vienlaikus bērni var attīstīt savu fantāziju, domās atdzīvinot izkrāsotos tēlus un stāstot par tiem. Autores dotie krāsojuma paraugi ir domāti krāsu saderības izpratnes veidošanai, bet tiem var pieiet arī radoši un krāsojumu mainīt. Katrs krāsojums ir arī zināms pētījums, jo bērni ir mudināti izpētīt figūru formas, pārejas no vienas figūras uz otru, figūru kombinācijas, laukumu noklāšanu un iezīmēšanu ar figūrām. Grāmatu var izmantot arī vecāki, jo to papildina detalizēti metodiskie ieteikumi.

Lasīt vairāk
image01

Have Fun! Angļu valoda pirmsskolā

Grāmata ir domāta pirmsskolas vecuma bērniem, kuri tiek sagatavoti skolai; pirmsskolas pedagogiem, kuri īsteno obligātās izglītības saturu; kā arī personām, kuras nodrošina izglītības procesu mājas apstākļos. Grāmata “Have Fun!” ir radīta ar mērķi – iepazistināt bērnus ar angļu valodu, paralēli stiprinot kompetences dzimtajā valodā; padarīt vieglāku pāreju no pirmsskolas un skolu. Piedāvātais rotaļnodarbību apraksts un struktūra palīdz pirmsskolas pedagogiem organizēt pedagoģisko procesu angļu valodā. Tajā ir piedāvāti ieteikumi un pamatojumi svešvalodas apguves nepieciešamībai. Savukārt grāmatas saturu vispusīgi atvieglo bērnu mācības skolā. Tas aptver visas pirmsskolas izglītības mācību saturu jomas jeb priekšmetus un ir vērsts uz mūsdienīgu mācību procesa realizāciju. ISBN 978-9984-46-369-8

Lasīt vairāk
image01

Dziedam kopā ar mazajiem

Gunta Griģe "Dziedam kopā ar mazajiem", 63 lpp., ISMN 979-0-9005066-0-3. Pirmsskolas skolotāja un komponiste no Valmieras piedāvā lasītājiem dziesmu un rotaļu krājumu. Lasītāji jau iepazinuši un iemīļojuši viņas grāmatu „Jautrie pirkstiņi”. Īpašu uzmanību autore pievērsusi tam, lai dziesmas un to tekstus pirmsskolas bērni varētu viegli izdziedāt un atcerēties, tāpat tam, lai tie būtu bērniem saprotami un rosinātu fantāziju. Bērni var dziesmām izdomāt kustības, papildināt tās ar ritma instrumentu spēli, atēlot tās savos zīmējumos, veidot no tām uzvedumus, darināt maskas, kas ataino dziesmu varoņus.

Lasīt vairāk
image01

Skaitļi līdz 10

64 lpp ISBN 978-9984-46-368-1 Izdevums turpina autores grāmatu „Skaitļi līdz 5”. Arī šajā grāmatā autore iepazīstina pirmsskolēnus (4-5 gadus vecus bērnus) ar skaitļiem pēc jaunākās metodes, tas ir- mācoties uztvert veselus daudzumus. Šoreiz tie ir skaitļi līdz 10. Grāmatas daudzveidīgie uzdevumi attīsta arī skolēnu prasmes rakstīt, konstruēt, uztvert telpu, izprast darbības ar skaitļiem, uztvert formas, figūras un darboties matemātiski domājot. Tas viss būs nepieciešams, lai bērni, nonākuši skolā, sekmīgi apgūtu jaunās uz kompetenču attīstību balstītās mācību programmas. Grāmatas autore ir matemātikas metodiķe ar vairāku gadu pieredzi, kas strādājusi ar skolēniem un mācījusi arī jaunos matemātikas skolotājus. Grāmatu var izmantot gan pirmsskolas skolotāji, gan vecāki. Uzdevumus papildina autores metodiskie ieteikumi.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Kā attīstī...
Cena: € 10.49
Saliekamat...
Cena: € 5.75
Saliekamat...
Cena: € 5.75
Saliekamat...
Cena: € 5.75
Iepazīstam...
Cena: € 8.10
Atklāj, ie...
Cena: € 5.00
Have Fun! ...
Cena: € 6.50
Dziedam ko...
Cena: € 7.00
Skaitļi lī...
Cena: € 4.35