• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Es un citi, es un Latvija. 3. daļa

16 lpp + krāsaini pielikumi ISBN 978-9984-46-413-8 Metodiskais materiāls ir domāts pirmsskolai vadlīnijās (MK noteikumi Nr716. 21.11.2018.) noteikto sociālās un pilsoniskās jomas sasniedzamo rezultātu apguvei un sasniegumu vērtēšanai mācību 3. posmā (5- 6 gadi). Tas balstīts uz projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādāto pirmsskolas mācību programmu. Pēc tās noteikti sasniedzamie rezultāti katram mācību posmam. Mācību materiālā piedāvātas idejas darbam ar 5-6 gadus veciem bērniem, kā arī attēlu komplekts ar jautājumiem un vērtējuma žetoni. Idejas darbam aprakstītas uzdevumu formā. Skolotājs var tās izmantot organizētu nodarbību laikā un sadzīves situācijās. Attēlu komplekts noder uzskatei nodarbību laikā un sasniedzamo rezultātu konstatēšanai. Tuvojoties 6 gadu vecumam, bērns jau sāk aptvert arī abstraktākas parādības. Līdz ar to abstraktāki ir arī attēli. Vēlams, lai skolotājs tos izmantotu radoši un sarunā aicinātu bērnus padomāt, ko nozīmē attēlos ietvertie simboli. Tas veicinās arī atmiņas attīstības procesus, jo katrs attēls bērnam var atgādināt kaut ko nodarbībās pārrunātu un iepazītu. Vērtējuma žetoni norāda uz bērna sasniegumu līmeni, kādu to nosaka pirmsskolas mācību programma. Tie veidoti tā, lai bērni spētu uztvert vērtējuma saturu un jēgu, bet vienlaikus būtu rosināti pilnveidoties. Skolotājs tos var pasniegt bērnam kā atzinību par viņa veikumu un tādā veidā attīstīt bērnos pašnovērtējuma prasmes kā pašvadītas mācīšanās komponentu. Komplekta 1. daļa veltīta 1. posmam (līdz 3 gadiem), bet 2. daļa- 2. posmam (5-6 gadi). Komplektu var izmantot arī vecāki, kuru vēlas piedalīties savu bērnu izaugsmes veicināšanā.

Lasīt vairāk
image01

Patskaņu un divskaņu spēles

14 lpp + krāsaini pielikumi ISBN 978-9984-46-412-1 Metodiskais materiāls palīdz bērnam iemācīties atpazīt patskaņus un divskaņus vārdos un apgūt burtus, kas tos apzīmē. Autore piedāvā sagriežamos attēlus, kurus saliekot bērni izveido burta zīmi vai zīmes un ap to sagrupē attēlus ar lietām, kuru nosaukumā noteiktā pozīcijā (sākumā, vidū, beigās) ir burtam atbilstīga skaņa. 12 lapas ir veltītas patskaņiem dažādās pozīcijās, 10- divskaņiem. Mācoties patskaņus, bērni mācās arī nošķirt īsos un garos. Materiālu var izmantot gan pirmsskolā, gan skolā. To var darīt gan skolotāji, gan logopēdi. Tas attīsta prasmes valodu jomā, kā arī caurviju prasmes kritiskajā domāšanā un problēmu risināšanā, jaunradē un uzņēmējspējā, vēl arī pašvadītas mācīšanās, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības prasmes. Lasītāji jau pazīst un izmanto autores grāmatas „Burtu paslēpes”, „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”, „Jautrās atskaņas”. Arī šo materiālu, tāpat kā jau izdotos, autore ir pārbaudījusi praktiskā darbā.

Lasīt vairāk
image01

Kociņu spēles

204 lpp ISBN 978-9984-46-408-4 Grāmatā apkopotas ritmu rotaļas bērniem vecumā no 1 līdz 12 gadiem. Tas ir lielisks līdzeklis uz kompetences attīstību balstītajās pirmsskolas izglītības vadlīnijās un sākumskolas mācību priekšmeta standartos noteiktā satura apguvei. Rotaļas var izmantot mūzikas, valodu, sociālo zinību, dabaszinību un sporta nodarbībās un mācību stundās. Ievada daļā autore atklāj elementārās muzicēšanas lomu pedagoģiskajā procesā, raksturo ritma izjūtas attīstību, ritma un runas rotaļu lomu. Tālākajā grāmatas daļā atrodami ieteikumi instrumentu un rotaļu izvēlē, terminu skaidrojums un 150 rotaļas, kas piemērotas dažāda vecuma bērniem, dažādiem attīstības līmeņiem un mācību mērķiem. Grāmatu papildina kartītes ar attēliem. Rotaļās ietverts ne tikai ar mūziku saistīts saturs, bet arī informācija, kas palīdz iepazīt apkārtējo pasauli. Grāmatas autore lasītājiem ir labi pazīstama, jo viņas metodikas, rotaļu un spēļu grāmatas tiek izmantotas visās Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās. Tās var izmantot arī vecāki un interešu pulciņu vadītāji. Atsevišķi ir nopērkams pielikums, kas sastāv no 53 krāsainiem spēļu attēliem, A-4 formātā, cena 5,- EUR

Lasīt vairāk
image01

Lasīsim kopā!

40 lpp + krāsaini pielikumi ISBN 978-9984-46-411-4 Grāmatā apkopotas autores pasakas un stāsti, kuriem pievienots metodiskais materiāls darbu analīzei. Metodiskais materiāls balstīts uz kompetences (lietpratības) attīstību, kā to nosaka pirmsskolas izglītības vadlīnijas (Ministru kabineta noteikumi Nr. 716, 21.11.2018.). Materiāla izmantošana attīsta gan prasmes valodu un mākslu jomā, gan caurviju prasmes kritiskajā domāšanā un radošumā, izpratni par vērtībām un tikumiem. Materiālu var izmantot arī citu literāro darbu analīzei. Grāmatas autore jau vairāk nekā 20 gadus strādā pirmsskolā. Par ieguldījumu darbā viņa saņēmusi Martas Rinkas balvu. Autore ir sarakstījusi vairākas bērnu grāmatas, savas pasakas regulāri lasa radio, ir vairāku bērnu dziesmu autore. „Izdevniecībā RaKa” iznākusi viņas grāmata „Iepazīstam Latviju kopā ar bērniem”. Šajā krājumā ievietotās pasakas mudina padomāt par daudziem aktuāliem tematiem- attiecībām ģimenē, attieksmi pret dabu, mājdzīvniekiem un tehnoloģijām. Grāmatu var izmantot pirmsskolas skolotāji, vecāki un sākumskolas skolnieki. Pasakas ir arī interesanta lasāmviela.

Lasīt vairāk
image01

Es un citi, es un Latvija 2.daļa

16 lpp + krāsainais ieliktnis ISBN 978-9984-46-409-1 Metodiskais materiāls ir domāts pirmsskolai vadlīnijās (MK noteikumi Nr716. 21.11.2018.) noteikto sociālās un pilsoniskās jomas sasniedzamo rezultātu apguvei un sasniegumu vērtēšanai mācību 2. posmā (3- 5 gadi). Tas balstīts uz projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādāto pirmsskolas mācību programmu. Pēc tās noteikti sasniedzamie rezultāti katram mācību posmam. Mācību materiālā piedāvātas idejas darbam ar 3-5 gadus veciem bērniem, kā arī attēlu komplekts ar jautājumiem un vērtējuma žetoni. Idejas darbam aprakstītas uzdevumu formā. Skolotājs var tās izmantot organizētu nodarbību laikā un sadzīves situācijās. Attēlu komplekts noder uzskatei nodarbību laikā un sasniedzamo rezultātu konstatēšanai. Vērtējuma žetoni norāda uz bērna sasniegumu līmeni, kādu to nosaka pirmsskolas mācību programma. Tie veidoti tā, lai bērni spētu uztvert vērtējuma saturu un jēgu, bet vienlaikus būtu rosināti pilnveidoties. Skolotājs tos var pasniegt bērnam kā atzinību par viņa veikumu un tādā veidā attīstīt bērnos pašnovērtējuma prasmes kā pašvadītas mācīšanās komponentu. Komplekta 1. daļa veltīta 1. posmam (līdz 3 gadiem), bet 3. daļa- 3. posmam (5-6 gadi). Komplektu var izmantot arī vecāki, kuru vēlas piedalīties savu bērnu izaugsmes veicināšanā.

Lasīt vairāk
image01

Gudrā ābece. Lasāmgrāmata

44 lpp ISBN 978-9984-46-410-7 Komplekts „Gudrā ābece” veidots tā. lai reizē ar burtu un lasītprasmes apguvi novērstu arī tās problēmas, kas rodas bērniem, kuriem ir nepilnīga valodas sistēmas attīstība. Lasītāji jau iepazinuši pašu ābeci, darba burtnīcu un metodisko pielikumu skolotājiem. Tagad tos papildina lasāmgrāmata ar īpaši pielāgotiem tekstiem. Grāmatas sākumdaļā ir materiāli, kas pilnveido problemātisko zilbju lasīšanas prasmes, bet noslēgumā- nelieli teksti, kurus lasot bērnu var izmantot šīs prasmes. Komplekts tapis sākumskolā „Valodiņa” kā ilggadīgas praktiskas pieredzes rezultāts. To var izmantot gan skolotāji, gan vecāki, kuru bērniem ir valodas attīstības grūtības

Lasīt vairāk
image01

Es un citi, es un Latvija. 1. daļa

12 lpp + krāsainais ieliktnis ISBN 978-9984-46-405-3 Metodisks materiāls ir domāts pirmsskolai vadlīnijās (MK noteikumi Nr716. 21.11.2018.) noteikto sociālās un pilsoniskās jomas sasniedzamo rezultātu apguvei un sasniegumu vērtēšanai mācību 1. posmā (1,5- 3 gadi). Tas balstīts arī uz projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādāto pirmsskolas mācību programmu. Pēc tās noteikti sasniedzamie rezultāti katram mācību posmam. Mācību materiālā tiek piedāvātas idejas darbam ar 1,5- 3 gadus veciem bērniem, kā arī attēlu komplekts ar jautājumiem un vērtējuma žetoni. Idejas aprakstītas uzdevumu formā. Skolotājs tās var izmantot gan organizētu nodarbību laikā, gan sadzīves situācijās. Attēlu komplektu skolotājs var izmantot gan uzskatei nodarbību laikā, gan sasniedzamo rezultātu konstatēšanai. Vērtējuma žetoni norāda uz bērna sasniegumu līmeni, kādu to nosaka pirmsskolas mācību programma. Skolotājs tos var pasniegt bērnam kā atzinību par viņa veikumu. Tie veidoti tā, lai bērni spētu uztvert vērtējuma saturu un jēgu, bet vienlaikus būtu rosināti pilnveidoties. Tādā veidā skolotājs attīsta bērnos pašnovērtējuma prasmes kā pašvadītas mācīšanās komponentu. Komplekta 2. daļa veltīta 2. posmam (3-5 gadi), bet 3. daļa- 3. posmam (5-6 gadi). Komplektu var izmantot gan pirmsskolas skolotāji, gan vecāki, kuru vēlas piedalīties savu bērnu izaugsmes veicināšanā.

Lasīt vairāk
image01

Dziedam, smejam, dejojam

92 lpp ISMN 979-0-9005066-8-9 Krājumā apkopotas autores radītās dziesmas, vingrinājumi, rotaļas un dejas, kas piemērotas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Dziesmas iepazīstina bērnus ar apkārtējo pasauli, rosina vērot to, pārdomāt savu rīcību. Tās var sakārtot arī bērniem interesantā muzikālā uzvedumā, izmantot svētkos, kā apsveikumu tuvākajiem. Melodijas nav grūtas, tāpēc dziedātājiem ar labi attīstītu dzirdi var pievienoties bērni, kuriem dziedāšana prasa lielāku piepūli. Vingrinājumi attīsta ritma izjūtu, prasmi uztvert un jēgpilni izteikt muzikālu frāzi, bet rotaļas un dejas attīsta arī dzirdi, reakcijas ātrumu, kustību estētiku. Visu muzikālo materiālu autore izmantojusi savā ikdienas darbā. Krājums noderēs ikvienam pedagogam, kas vēlas bagātināt mūzikas stundas. Te var atrast arī dziesmas ģimenes svētkiem un mājas muzicēšanai.

Lasīt vairāk
image01

Darināsim vārdiņus. Salikteņi.

38 lpp+ krāsainais ieliktnis ISBN 978-9984-46-407-7 Grāmatā apkopotas 15 attīstošas un sadarbības spēles pirmsskolas un sākumskolas bērniem, kuras autore plaši izmantojusi savā ikdienas darbā. Spēļu pamatā ir salikteņu veidošana latviešu valodā. Tomēr darba gaitā tiek attīstītas daudzas citas prasmes. Darbojoties ar vārdiem, bērni attīsta arī lasītprasmi, izpratni par vārda jēgu un uzbūvi, iespējām radoši izmantot vārdus. Līdz ar to attīstās arī kritiskā domāšana un prasmes risināt problēmas. Spēles veidotas tā, lai bērni mācītos darboties patstāvīgi, uzklausīt viens otru un sadarboties. Nav lieki piebilst, ka viņu domāšanu un darbības stimulē spēlēm raksturīgais azarts. Viss minētais padara spēles par kombinētu uzdevumu, kas veicina vienlaicīgu dažādu kompetenču veidošanos un atbilst jaunajai pieejai mācību procesam. Grāmatas autore ir pirmskolas skolotāja ar bagātu darba pieredzi, vairāku pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās iecienītu mācību materiālu autore. Tie pamatā veltīti valodu apguves metodikai. Grāmatu var izmantot pirmsskolas un sākumskolas skolotāji (arī mazākumtautību izglītības iestādēs), logopēdi un vecāki. Tā noder arī kā aizraujošu spēļu krājums vakara izklaidei.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Es un citi...
Cena: € 7.60
Plakāts. L...
Cena: € 1.65
Patskaņu u...
Cena: € 8.00
Kociņu spē...
Cena: € 14.80
Lasīsim ko...
Cena: € 7.00
Es un citi...
Cena: € 7.60
Gudrā ābec...
Cena: € 3.50
Spēles las...
Cena: € 15.00
Es un citi...
Cena: € 6.00