• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Pētniecība: Teorija un prakse

ISBN 978-9984-46-355-1 Izdevums ir iecerēts kā rokasgrāmata visiem, kuri vēlas veikt un noformēt pētījumu pēc jaunākajām zinātnes prasībām. Tajā aplūkoti galvenei ar mūsdienīgu pētniecību saistītie temati: pētījuma būtība, pamatstratēģijas un dizaini, datu ieguves metodes, datu ieguves avoti, datu analīzes metodes, pētījuma process un pētījumu rezultātu izplatīšana. Atsevišķā nodaļā aplūkoti arī zinātniskās metodes pielietojuma īpašie gadījumi (gadījuma analīze, sistemātiskie pārskati, klīniskie pētījumi). Grāmatu veidojuši vairāki Latvijas augstskolu pārstāvji psiholoģijas doktoru Kristīnes Mārtinsones un Anitas Piperes, kā arī filozofijas doktores Daigas Kamrādes vadībā. Grāmatas autoru kolektīvā ir dažādu jomu speciālisti- jurisprudences doktors Ivans Jānis Mihailovs, sabiedrisko zinātņu doktors Vents Sīlis, ekonomikas doktore Silvija Kristapsone un citi. Aplūkotā teorija un metodes noderēs visu zinātņu nozaru pārstāvjiem. Autori ir centušies atklāt pētījumu teorijas plašai auditorijai saprotamā veidā. Tās ilustrētas ar piemēriem. Līdz ar to grāmatu var izmantot arī par mācību un pašizglītības līdzekli. Mūsdienīga pieeja pētniecībai, datu ieguve un apstrāde, darba noformēšana pēc jaunākajām zinātnes tradīcijām- tā ir vienmēr aktuāla problēma, kas stājas ceļā daudziem, kuri vēlas iegūt publikācijas starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos. Jaunā grāmata var sniegt nenovērtējamu atbalstu.

Lasīt vairāk
image01

Minamās mīklas

80 lpp + burtu ieliktnis ISBN 978-9984-46-350-6 Grāmata ir palīglīdzeklis pirmsskolas bērniem burtu apguvē. Tā attīsta arī skaņu uztveri un loģisko domāšanu. Grāmatā apkopotas mīklas, taču to teksti ir šifrēti ar zīmējumiem. Katram teksta burtam atbilst viens zīmējums. Atminot, kas redzams zīmējumā, bērns atmin arī vienu mīklas burtu. Tā pamazām viņš saliek visu mīklas tekstu un var mīklu atminēt. Uzdevumu grūtības pakāpe grāmatā pamazām pieaug. Pirmajos uzdevumos jāatmin vārda pirmais burts, nākamajos- jau otrais vai trešais. Autore piedāvā arī skaitāmpantus, kas nošifrēti līdzīgā formā. Pieredze liecina, ka šādus uzdevumus bērni pilda ar lietu azartu, nemanot apgūstot ari burtus un lasīšanas prasmes. Skolotāju ērtībām grāmatā atrodami arī zīmējumu atšifrējumi un mīklu teksti ar atšifrējumiem. Skolēnu darbu padarīs ērtāku tas, ka uz zīmējumiem viņi var novietot kartītes ar atminētajiem burtiem. Grāmatas autore ir izstrādājusi vairākus metodiskos materiālus pirmsskolai. Tie visi ir pārbaudīti praksē un ir guvuši lielu lietotāju atzinību.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Sporta nod...
Cena: € 9.63
Lai veicas...
Cena: € 3.00
Vingrosim ...
Cena: € 6.70
Lasu un iz...
Cena: € 8.00
Man veicas...
Cena: € 5.00
Matemātika...
Cena: € 5.00
Latvijas v...
Cena: € 8.00
Pirkstiņu ...
Cena: € 7.45
Sporta svē...
Cena: € 5.60