• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Skaitļi līdz 10

64 lpp ISBN 978-9984-46-368-1 Izdevums turpina autores grāmatu „Skaitļi līdz 5”. Arī šajā grāmatā autore iepazīstina pirmsskolēnus (4-5 gadus vecus bērnus) ar skaitļiem pēc jaunākās metodes, tas ir- mācoties uztvert veselus daudzumus. Šoreiz tie ir skaitļi līdz 10. Grāmatas daudzveidīgie uzdevumi attīsta arī skolēnu prasmes rakstīt, konstruēt, uztvert telpu, izprast darbības ar skaitļiem, uztvert formas, figūras un darboties matemātiski domājot. Tas viss būs nepieciešams, lai bērni, nonākuši skolā, sekmīgi apgūtu jaunās uz kompetenču attīstību balstītās mācību programmas. Grāmatas autore ir matemātikas metodiķe ar vairāku gadu pieredzi, kas strādājusi ar skolēniem un mācījusi arī jaunos matemātikas skolotājus. Grāmatu var izmantot gan pirmsskolas skolotāji, gan vecāki. Uzdevumus papildina autores metodiskie ieteikumi.

Lasīt vairāk
image01

Nāc zaļā pļavā!

Grāmatas cena 7,00 RUR / CD Cena 3,56 EUR. Krājumā apkopotas 15 autora dziesmas, kas veltītas pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem. Notis papildina dziesmu ieraksts CD. Diskā ierakstīti arī dziesmu pavadījumi. Dziesmu autors dzimis Talsos, vairāk nekā 10 gadus strādājis par mūzikas pedagogu Latvijā, bet 2004. gadā pārcēlies uz dzīvi Lielbritānijā, kur studē kompozīciju un aktīvi iesaistās latviešu sabiedriskajā dzīvē. 2008. gadā viņš nodibināja Mansfieldas Latviešu kamerkori «Novadi», kā arī kopā ar dzīvesbiedri Lieni Feldmani Mansfieldā izveidoja bērnu un jauniešu studiju „Varavīksne”. Grāmatā iekļautās dziesmas plaši izmantotas darbā ar bērniem gan skolās Latvijā. gan nedēļas nogales skolā Mansfieldā. Grāmata un CD tapis arī sadarbībā ar Talsu bērnu un jauniešu vokālo studiju „Tonis”. „Ogu dziesma” šīs studijas audzēknes Andīnas Ešenbergas izpildījumā iekļuvusi starp 10 labākajām dziesmām Latvijas Televīzijas konkursā „Pukša dziesmusvētki”. Grāmatas ilustrācijām izmantoti studijas „Tonis” audzēkņu zīmējumi. Lielu daļu dziesmu iedziedājusi studijas „Varavīksne” audzēkne Alīna Petrauska. ISMN 979-0-9005043-9-5

Lasīt vairāk
image01

Skaitļi līdz 5

47 lpp ISBN 978-9984-46-365-0 Grāmata ir domāta pirmsskolēniem (4-5 gadus veciem bērniem), lai viņi iepazītu skaitļus no 1 līdz 5 un ciparus, kas tos apzīmē. Grāmatai pievienots arī metodisks komentārs pirmsskolas skolotājiem un vecākiem. Jaunie mācību standarti, kuru būs spēkā laikā, kad tagadējie pirmsskolnieki apmeklēs skolu, ir izvirzījuši arī jautājumu, ar kādām metodēm bērni varētu vieglāk apgūt matemātiku. Daudzi skolotāji un vecāki ir uzdevuši jautājumu, kāpēc vienam bērnam matemātika padodas viegli, bet citiem rada problēmas. Atbildes uz šo jautājumu ir meklējamas arī metodēs, ar kurām bērni iepazīst skaitļus. Grāmatas autore, matemātikas metodiķe ar vairāku gadu pieredzi, piedāvā paņēmienu, kā bērnus var iepazīstināt ar skaitļiem tā, lai vēlāk viņiem nerastos grūtības ātri un precīzi veikt aprēķinus. Autore piedāvā mācīties uztvert daudzumus kā veselumu, nevis apgūt tos pārskaitot. Savus ieteikumus autore izmēģinājusi arī praksē un tie devuši labus rezultātus. Pirmā grāmatiņa ir veltīta skaitļiem līdz 5, tai seko otrā, kas veltīta skaitļiem līdz 10. Autore piedāvā arī uzdevumus, kas veicina izpratni par darbībām ar skaitļiem un jēdzienu „kopā”. Papildus skaitļu apguvei grāmatas uzdevumi veicinās arī sīko roku muskulatūras attīstību un spēju orientēties plaknē, jo tajā ievietoti zīmēšanas uzdevumi. Savukārt uzdevumi ar figūru līmēšanu veicinās formu uztveri un izpratni.

Lasīt vairāk
image01

Rotaļas ar līnijām

72 lpp ISBN 978-9984-46-364-3 Krājuma apkopotas 19 rotaļu kopas, kas mudina bērnus radoši darboties ar dažāda veida (taisnām, slīpām, pārtrauktām, krustotām, lokveida un citām) līnijām, veidojot zīmējumus. To autore ir pirmsskolas skolotāja, kas visas rotaļas pārbaudījusi praksē. Grāmatā sniegtas arī būtiskākās teorētiskās atziņas un metodiskie padomi. Kā piemēri izmantoti darbi, kurus radījuši autores audzēkņi. Autore norāda, ka viņas izstrādātās rotaļas sekmē pirmsskolas bērnu vadošās rokas kustību koordināciju, rakstītprasmes attīstību, vingrina loģisko domāšanu, darbību secīguma izpratni, līniju ritmu attēlošanu un citas darbības. Krājumu var radoši izmantot pirmsskolas, sākumskolas, vasaras nometņu, mākslas skolu pedagogi, kā arī bērnu vecāki un studenti, kas vēlas veikt radošus darbus vai pētījumus ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem.

Lasīt vairāk
image01

Skaņu spēles. 1. daļa

260 lpp ISBN 978-9984-46-363-6 Pazīstamā pirmsskolas mūzikas skolotāja un vairāku pirmsskolas iestādēs plaši izmantotu grāmatu autore piedāvā jaunu muzikālo rotaļu krājumu. Šoreiz autores ideja ir saistīt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo darbību ar citām jomām, piemēram, sevis un pasaules izziņu, māksliniecisko darbību, lasītprasmes apguvi, matemātisko un ģeometrisko zināšanu, prasmju nostiprināšanu. Autore piedāvā 49 kopās apvienotas rotaļas par dažādiem tematiem: „Es un mana ģimene”, „Krāsiņas- māsiņas”, „Ceļojums kosmosā”, „Putni”, „Joku diena”, „Ceļojums (transporta līdzekļi, drošība)”. Tā autore tuvina pirmsskolas mūzikas nodarbības kompetenču pieejai mācību saturā. Krājuma 1. daļā ievietots rotaļu aprasts, 2. daļā- pirmās daļas tēmām atbilstošs muzikālais materiāls. Krājums noderēs pirmskolas un sākumskolas skolotājiem un mūzikas skolotājiem gādājot, lai muzicēšanas process bērnam būtu pieejams ne tikai mūzikas nodarbībās, bet integrētos arī ikdienas ritā.

Lasīt vairāk
image01

Kā veidot muzikālu uzvedumu

88 lpp (grāmata) + 64 lpp (nošu pielikums) ISBN 978-9984-46-362-9 Autore, komponiste un pedagoģijas doktore, ir sagatavojusi rokasgrāmatu pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, kuri vēlas veidot muzikālus uzvedumus. Grāmatas pamatā ir autores izstrādāts bērna teatrālās darbības attīstības modelis, kuru izmantojot bērni var ne tikai izveidot skatītājiem interesantu uzvedumu, bet arī saistīt tā tapšanu ar visu mācību procesu, iepazīstot sevi un savu apkārtni. Grāmata ietverti padomi, kā skolotāji var attīstīt bērnu radošās spējas, skatuviskās dejas prasmes, aktiermeistarību un inscenējuma veidošanas prasmes. Padomus papildina autores komponēti dažādas grūtības pakāpes mūzikli, kurus iestudējot visas prasmes var pārbaudīt praksē. Nošu pielikumā skolotāji atradīs dziedātāju partijas, bet pievienotajos CD-to pavadījumus. Tas dos iespējas iestudēt mūziklus bez sarežģītas tehnikas izmantošanas. Grāmata domāta pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, interešu pulciņu vadītājiem un arī vecākiem, kas vēlas veidot muzikālus uzvedumus pirmsskolas, skolas un ģimenes svētkiem.

Lasīt vairāk
image01

Jautrie pirkstiņi

62 lpp ISBN 978-9984-46-361-2 Krājumā apkopotas autores veidotās muzikālās pirkstiņu rotaļas un radošu domāšanu attīstošās darba lapas. Autore ir pirmsskolas skolotāja ar bagātu pieredzi. Pārbaudot praksē savas idejas, autore ir pārliecinājusies, ka bērni labprāt atsaucas fantāzijām, kas „atdzīvina” viņu ķermeni (piemēram, iedomājoties savu pirkstiņu kā lāci vai zaķi), bet kustību attīstība vienlaikus stimulē arī domāšanas un koordinācijas attīstību. Krājums noderēs gan pirmsskolas skolotājiem, gan vecākiem. Rotaļas un darba lapas var izmantot arī ģimenes atpūtas brīžiem. Krājums pieder pie tām grāmatām, kas daudzveidīgi bagātina mūsu ikdienu.

Lasīt vairāk
image01

Dziesmotais gads

92 lpp ISMN 979-0-9005043-8-8 Krājumā ir apkopotas dziesmas, kuras pirmsskolas mācību iestāžu bērni var dziedāt dažādos pasākumos visa mācību gada garumā. To autore ir pirmsskolas mūzikas skolotāja ar ilggadīgu pieredzi. Daudzas viņas dziesmas līdz šim bijušas izplatītas rokrakstos, tās savos koncertos un uzvedumos izmantojušas populāras grupas un komponisti. Krājumu ievada dziesmas Zinību dienai, turpina dziesmas par rudens darbiem un Latvijas dzimšanas dienai veltītās, Ziemassvētku, Sveču dienas, pavasara, Lieldienu. Ģimenes dienas dziesmas, bet noslēdz- izlaidumiem veltītās. Īpašu uzmanību autore pievērsusi tam, lai dziesmas būtu viegli izpildāmas un bērniem labi saprotamas. Dažus skaņdarbus papildina arī kustību ieteikumi un bērnu vecumam atbilstīgas rotaļas. Krājums noderēs pirmsskolu pedagogiem un bērnu muzikālo kolektīvu vadītājiem. Arī vecāki te var atrast dziesmas, ar kurām viņu bērni svētkos var pārsteigt pirmsskolas pedagogus un savus vienaudžus.

Lasīt vairāk
image01

Burtu paslēpes. Burtu mīklas lasītprasmes apguvei

104 lpp + pielikums 24 lpp ISBN 978-9984-46-360-5 Grāmatā ir apkopotas mīklas, kas palīdz bērniem iemācīties, kuri burti veido katru vārdu. Tieši šo sakarību uztvere un izpratne ir pamatā lasītprasmei. Bērnu uzdevums ir pareizi salikt kvadrātos sagrieztus attēlus. Attēli publicēti sagriežamajā ieliktnī. Lai bērni uzzinātu, kādā secībā jāliek kvadrāti, viņiem jāizmanto grāmatā nodrukātā shēma. Tajā ir kāda priekšmeta attēls un zem tā uzrakstīts priekšmeta nosaukums ar vienu vai vairākiem izlaistiem burtiem. Bērnam jānoskaidro, kuri burti ir izlaisti, jāsameklē sagrieztā attēla kvadrāts, kuram otrā pusē uzdrukāti pazudušie burti, un jānoliek vietā, kur to rāda jau minētā grāmatā nodrukātā shēma. Pirms nolikšanas vietā attēla kvadrāts jāpagriež ar attēla fragmentu uz augšu. Vieglākajos uzdevumos priekšmeta nosaukumā izlaists pirmais burts, sarežģītākajos- jāatrod vairāki trūkstošie burti vai zilbes, jānosaka īsie vai garie patskaņi. Visas spēles autore pārbaudījusi praksē. Viņa atzīst, ka šādas spēles padara lasītprasmes apguvis ātrāku un aizraujošāku. Bērni arī ātrāk iemācās labot savas kļūdas. Spēles var izmantot gan pedagogi, gan vecāki. Tās noderēs studentiem un pētniekiem, jo labi atklāj bērniem raksturīgās lasīšanas grūtības.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Skaitļi lī...
Cena: € 4.35
Nāc zaļā p...
Cena: € 7.00,CD3,56
Skaitļi lī...
Cena: € 3.26
Rotaļas ar...
Cena: € 7.33
Skaņu spēl...
Cena: € 11,20
Kā veidot ...
Cena: € 11.0,CD7.12
Jautrie pi...
Cena: € 6.50
Dziesmotai...
Cena: € 8.00
Burtu pasl...
Cena: € 12.90