• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Re, kā protu!

ISMN 979-0-9005043-7-1 78 lpp Validas Veideles dziesmas jau ir guvušas augstu atzinību pirmsskolas un sākumskolas mūzikas pedagogu aprindās. Arī bērni tās labprāt dzied gan koncertos, gan ikdienā. Galvenās idejas, kuras savos darbos cenšas attīstīt autore, ir atbilstība bērnu prasmēm attiecīgajā vecumā un melodiskums. Apziņa, ka muzikālais materiāls ir apgūstams un laba melodija- tas arī ir ceļš uz mūzikas mīlestību. Par to autore ir pārliecinājusies arī savā ilggadīgajā darbā. Jaunajā dziesmu krājumā autore piedāvā dziesmas, kuras palīdz attīstīt arī bērnu vokālo meistarību un improvizācijas prasmes. Darbojoties ar tām, dziedātāji un pedagogi var gan izmantot autores ieteikumus, gan paši attīstīt radošās idejas. Autore aicina to darīt arī tiem, kuriem vēl pagaidām nav lielas pieredzes. Arī apziņa, ka es pats varu radīt muzikālo materiālu, vairo bērnu interesi par mūziku un radošo pašatklāsmi.

Lasīt vairāk
image01

Modelēšana logopēdijā

177 lpp (kopā ar pielikumu) ISBN 978-9984-46-358-2 Grāmatas autore, logopēds ar vairāku gadu zinātnisko un praktisko pieredzi, piedāvā jaunu metodi, kuru var izmantot praktizējoši logopēdi. Tā ir modeļu izmantošana darbā ar bērniem, kuriem ir skaņu izrunas traucējumi. Metode balstās uz to, ka problēmātisku skaņu izrunai autore sagatavojusi kartītes ar simboliem, kas ataino pareizu skaņas izrunas modeli. Vērojot tās, bērni var ātrāk iegaumēt likumsakarības, kas ir būtiskas skaņu izrunā. Autore publicē arī atziņas un pētījumus, kas radušies metodes izmantošanas gaitā. Līdz ar to lasītāji var uzzināt praktisko pieredzi. Ļoti bagāts ir grāmatas pielikums. Tajā apkopoti gan vingrinājumi un nodarbību piemēri, gan modeļu kartītes un citi vizuālie materiāli, kā arī kritēriji, kas palīdz izvērtēt sasniegto rezultātu. Tā kā grāmata ir ļoti detalizēti izstrādāta, to var izmantot ne tikai profesionāli logopēdi, bet arī vecāki, kuri vēlas palīdzēt saviem bērniem. Topošajiem pedagogiem un logopēdiem grāmata noderēs arī kā studiju materiāls un mācību grāmata.

Lasīt vairāk
image01

Gatavosim kopā

100 lpp Cena EUR ISBN 978-9984-46-359-9 Grāmatā ir apkopotas 19 vienkārši un droši pagatavojamu ēdienu receptes. Tomēr grāmatas autoru nolūks nav tikai iemācīt bērniem gatavot. Visas receptes ir raksturotas tā, lai gatavošana kļūtu par mācību procesu un tā gaitā bērni iepazītu produktus, ēdienu gatavošanas darbarīkus un iekārtas, mācītos skaitīt un iepirkties. Grāmatas pielikumā ievietotos produktu attēlus bērni var ņemt līdzi uz veikalu un pēc tiem meklēt pašus produktus. Tas, cik daudz produktu ir nepieciešams, paskaidrots gan ar cipariem, gan attēliem. Attēlos parādīti arī visi darbarīki un ēdienu gatavošanas iekārtas, kā arī pats gatavošanas process. Grāmatas autores uzkrājušas pieredzi darbā ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Grāmatā ietvertās idejas viņi ir izmantojuši pašapkalpošanās prasmju apguvei. Tomēr autores uzskata, ka grāmata noderēs arī visiem pirmsskolas un sākumskolas bērniem, kā arī vecākiem, kas vēlas veicināt bērnu prasmes mājas darbos. Īpaša uzmanība pievērsta tam, lai darbība virtuvē būtu droša un bērni iemācītos rīkoties arī ar tiem rīkiem, kuri jālieto uzmanīgi.

Lasīt vairāk
image01

Minamās mīklas

80 lpp + burtu ieliktnis ISBN 978-9984-46-350-6 Grāmata ir palīglīdzeklis pirmsskolas bērniem burtu apguvē. Tā attīsta arī skaņu uztveri un loģisko domāšanu. Grāmatā apkopotas mīklas, taču to teksti ir šifrēti ar zīmējumiem. Katram teksta burtam atbilst viens zīmējums. Atminot, kas redzams zīmējumā, bērns atmin arī vienu mīklas burtu. Tā pamazām viņš saliek visu mīklas tekstu un var mīklu atminēt. Uzdevumu grūtības pakāpe grāmatā pamazām pieaug. Pirmajos uzdevumos jāatmin vārda pirmais burts, nākamajos- jau otrais vai trešais. Autore piedāvā arī skaitāmpantus, kas nošifrēti līdzīgā formā. Pieredze liecina, ka šādus uzdevumus bērni pilda ar lietu azartu, nemanot apgūstot ari burtus un lasīšanas prasmes. Skolotāju ērtībām grāmatā atrodami arī zīmējumu atšifrējumi un mīklu teksti ar atšifrējumiem. Skolēnu darbu padarīs ērtāku tas, ka uz zīmējumiem viņi var novietot kartītes ar atminētajiem burtiem. Grāmatas autore ir izstrādājusi vairākus metodiskos materiālus pirmsskolai. Tie visi ir pārbaudīti praksē un ir guvuši lielu lietotāju atzinību.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Re, kā pro...
Cena: € 6,50
Modelēšana...
Cena: € 11.20
Pirkstiņu ...
Cena: € 7.45
Sporta svē...
Cena: € 5.60
Pētniecība...
Cena: € 16,50
Latvijas v...
Cena: € 8.50
Gatavosim ...
Cena: € 9.00
Tipu tapu ...
Cena: € 7.45
Bērns un s...
Cena: € 7.97