• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Dziedošais alfabēts un krāsu simfonija

Laila Ābola, Leontīne Apšeniece Dziedošais alfabēts un krāsu simfonija 78 lpp ISMN 979-0-9005083-3-1 Krājumā apkopotas autoru dziesmas, kas piemērotas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Pirmajā daļā ievietotas 34 dziesmas, kuras veltītas latviešu alfabēta burtiem. Katra no tām ietver skaņu izrunas vingrinājumus, kas palīdz bērnam identificēt burtam atbilstīgo skaņu un veidot pareizu tās izrunu. Mūzikas ritms un melodiskās intonācijas sniedz ātrāku un labāku rezultātu. Otrajā krājuma daļā apkopotas dažāda rakstura dziesmas, kuras var izmantot tēlainās domāšanas attīstībai. Leontīnu Apšenieci lasītāji pazīst kā dzejnieci un dziesmu tekstu autori. Laila Ābola ir pirmsskolas mūzikas skolotāja. Abas ir izdevušas dziesmu krājumus un savu darbu ierakstus. Izdevniecība jau laidusi klajā abu veidotās „Dziesmiņas par valodiņu”. Krājums noderēs gan pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, gan interešu pulciņa vadītājiem. Burtiem veltītās dziesmas var izmantot arī logopēdi. Tāpat tās var noderēt mājas viesību rīkotājiem.

Lasīt vairāk
image01

Veiklais bilžu burtotājs

Veiklais bilžu burtotājs. Atšifrē un izlasi tautasdziesmas 79 lpp ISBN 978-9984-46-422-0 Grāmatā apkopotas spēles, kas palīdzēs bērniem apgūt skaņas un tām atbilstīgos burtus. Bērnu uzdevums ir noteikt, kā sauc attēlā redzamo, izdalīt no nosaukuma prasīto skaņu, noteikt tai atbilstīgo burtu un tā izlasīt ar attēliem nošifrēto tautasdziesmu. Tautasdziesmas apkopotas pa gadalaikiem, bet uzdevumiem ir dažāda grūtības pakāpe. Pimajā uzdevumu kopā jānosaka pirmā vārda skaņa, otrajā kopā- trešā vārda skaņa, bet pēdējā uzdevumu kopā- tā skaņa, kas norādīta ar ciparu. Materiāls tapis darbā ar bērniem, kuriem ir skaņu uztveres traucējumi. Lasītājiem autore jau ir pazīstama ar daudziem logopēdiska satura materiāliem. Izmantojot tos, bērni var ne tikai attīstīt prasmes valodu jomā, bet arī caurviju prasmes, vadot un vērtējot savu darbību, sadarbojoties, meklējot risinājumus, vērtējot savu un citu viedokli. Izdevums noderēs logopēdiem, pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, kā arī vecākiem, jo taustasdziesmu atšifrēšana var kļūt arī par interesantu spēli mājas viesībās.

Lasīt vairāk
image01

Piparkūku pipari

69 lpp ISMN 979-0-9005083-2-4 Pazīstamais latviešu komponists Gunārs Freidenfelds ir guvis ievērību gan kā viens no leģendārā Rīgas Estrādes orķestra izpildīto dziesmu autoriem, gan kā Latvijas radio mūzikas redaktors un Ādažu bērnu vokālo ansambļu vadītājs. Jaunajā dziesmu krājumā atrodamas divas dziesmu kopas. Viena no tām veltīta Ziemassvētkiem un noderēs svētku pasākumos, otra- „Raibās dziesmas”- veltīta dažādiem tematiem un var noderēt gan koncertiem, gan muzikāliem uzvedumiem un mūzikas stundām. Kā vienmēr autors piedāvā patīkamas un atmiņā paliekošas melodijas, papildinātas ar humoru un fantāziju spēlēm. Dziesmas var izpildīt gan ansambļi, gan solisti. Atsevišķi nopērkami CD Raibas dziesmas 5 EUR, Ziemassvētku dziesmas 5 EUR

Lasīt vairāk
image01

PBD- mūs var atšķirt

144 lpp (150 uzdevumi) + spēle ISBN 978-9984-46-417-6 Grāmatā apkopoti didaktiskie materiāli, kas palīdz bērniem vingrināt pareizu grafiski līdzīgo burtu P,B, D uztveri. Jaunā grāmata ir papildināts izdevums, kurā ievietoti jauni vingrinājumi un grāmatai pievienota spēle. Grāmatas ievada daļā autore iepazīstina ar pētījumiem un uz to pamata izstrādāto teoriju, kas skaidro minēto burtu uztveres traucējumu cēloņus. Seko pārbaudes materiāli, lai noteiktu bērnu problēmas. Grāmatas tālāko daļu veido dažādas grūtības pakāpes vingrinājumi sākot ar tiem, kas veltīti atsevišķu burtu uztverei, turpinot ar uzdevumiem, kuros izmantotas zilbes, vārdi un teikumi. Noslēgumā autore piedāvā bērniem uzdevumus ar kļūdām savu prasmju pārbaudei, kā arī tabulu ar burtiem, kuru bērni jauc visbiežāk. Savas prasmes bērni var pārbaudīt arī ar asprātīgu spēli. Grāmata domāta logopēdiem, pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem. To var izmantot arī vecāki, kas vēlas sniegt atbalstu savam bērnam.

Lasīt vairāk
image01

Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei

196 lpp ISBN 978-9984-46-419-0 Grāmata veidota, pamatojoties uz MK noteikumos Nr. 747. par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums) un sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī izmantojot projektā “Skola 2030” izstrādātā mācību priekšmeta programmas parauga “Latvijas un pasaules vēsture 7.- 9. klasei” tematisko plānojumu. Atbilstīgi programmas parauga tematiskajam plānojumam, 7. klases kursā ietverti temati “Sabiedrība aizvēsturē”, “Pirmās civilizācijas”, “Antīkās pasaules sasniegumi”, “Kristīgās un islāma pasaules rašanās”, “Sabiedrība viduslaikos”, “Krusta kari un Livonija”. Grāmatu papildina pielikums skolotājam ar precizētu mācību programmu. Grāmatā apkopoti izziņas materiāli, avoti un saistībā ar caurviju prasmju attīstību grupēti uzdevumi. Papildus tam skolotājs var izmantot grāmatas materiālus, lai veidotu savus uzdevumus un rosinātu skolēnus veikt pētījumus atbilstīgi savām interesēm. Tematus noslēdz uzdevumi, kurus pildot skolēni ir rosināti dziļāk izprast jēdzienus, cēloņsakarības, laika intervālus un laika ritējumu, notikumu sinhronitāti, kā arī veidot kompleksu radošo darbu.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības 7. klasei

71 lpp ISBN 978-9984-46-421-3 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018.) noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī uz sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums) un projektā „Skola 2030” izstrādāto mācību priekšmeta programmas paraugu „Sociālās zinības 1.-9. klasei”. Atbilstīgi programmas paraugam, 7. klasē ietverti temati „Kā pilnveidot savu personību?”, „Kā vadīt stresu?”, „Kā ģimene ietekmē identitātes veidošanos?”, „Kā plānot un sasniegt mērķi ilgtermiņā?”. Grāmatu papildina metodisks pielikums skolotājam ar precizētu kursa programmu. Sekojot jaunākajām tendencēm mācību procesā, grāmatā ir daudz uzdevumu, kuri rosina skolēnu pētīt sevi un konkrēto vidi, kurā viņš dzīvo. Līdz ar to skolēnam ir vieglāk uztvert mācību procesa jēgu un lomu savā dzīvē.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības un vēsture 4. klasei

96.lpp ISBN 978-9984-46-420-6 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747. par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018.) noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). un projektā „Skola 2030” izstrādāto mācību priekšmeta programmas paraugu „Sociālās zinības 1.-9. klasei”. Atbilstīgi programmas paraugam, 4. klasē ietverti temati „Kā mēra laika ritējumu un noskaidro pārmaiņas tajā”, „Kā darbojas sociālās grupas dažādos laikos?”, „Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā?”, „Kā kļūt lepnuma vērtiem kopienā?”, „ Kā plānot un patērēt resursus saprātīgi?”. Grāmatu papildina metodisks pielikums skolotājam ar precizētu mācību kursa programmu.

Lasīt vairāk
image01

Sociālās zinības 1. klasei

80 lpp ISBN 978-9984-46-418-3 Grāmata veidota, balstoties uz MK „Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (MK noteikumi Nr.747., 27.11.2018.), to noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Tajā izmantots projektā „Skola 2030” izstrādātais mācību priekšmeta programmas paraugs. Atbilstīgi programmas paraugam, 1. klasē ietverti temati „Ko nozīmē būt skolēnam?”, „Kā veidot sev un citiem drošas attiecības?”, „Kā sadarboties, svinot svētkus?” un „Kādas prasmes un īpašības vajadzīgas mācoties un strādājot?”. Materiālus skolēniem papildina pielikums skolotājam ar precizētu mācību programmu. Kā to paredz jaunā uz kompetenču attīstību balstītā pieeja, grāmatā ietverts materiāls, kuru skolēni var izmantot kā ceļvedi savām nodarbībām un pētījumiem.

Lasīt vairāk
image01

Spēles lasītpriekam. 3.daļa

8. lpp un krāsainais pielikums 38 lpp ISBN 978-9984-46-416-9 Lasītāji jau pazīst un ir iecienījuši autores izstrādātās spēles un mācību grāmatas. Tās palīdz apgūt gan lasīšanas, gan valodas, gan domāšanas prasmes. Jaunajā spēļu komplektā ievietotas trīs spēles. Spēle „Uzmini vārdu” pamatā trenē lasīšanas prasmes. To spēlējot, skolēniem jāatmin aizsegts vārds. Spēli var izmanto arī skaņu uztveres un lasīšanas treniņam. Vārdiem ir dažādas grūtības pakāpes. Spēle „Radniecīgu vārdu puzle” rosina uztvert vārda sastāvu. Skolēniem jāsaliek vienā attēlā vārdi ar kopīgu sakni. Spēli var spēlēt grupā vai individuāli. Spēle rosina bērnus padomāt, ko nozīmē vārds, kad to var lietot un kad ne. „Stāstu spēlē” bērniem jāsaliek vienots stāstījums. Autore ir izstrādājusi 10 variantus dažādām vecuma grupām sākot no pirmsskolas. Spēle veicina teksta uztveri un domāšanu. Spēļu krājums var noderēt kā pirmsskolas, tā sākumskolas un pamatskolas skolotājiem un arī logopēdiem. Spēles autore izmanto arī savā ikdienas darbā.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Dziedošais...
Cena: € 9.34
Veiklais b...
Cena: € 8.00
Piparkūku ...
Cena: € 8.60
PBD- mūs v...
Cena: € 14.80
Latvijas u...
Cena: € 15,90
Sociālās z...
Cena: € 6.90
Sociālās z...
Cena: € 8.90
Sociālās z...
Cena: € 7.90
Spēles las...
Cena: € 16.50