• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Līdzskaņu spēles. 3. daļa

Līdzskaņu spēles. 3. daļa 12 lpp+ krāsainais ieliktnis ISBN 978-9984-46-428-2 Turpinot 1. un 2. daļu, 3. daļā atrodamas spēles, kas palīdz bērniem diferencēt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus L un R, F un V, Ļ un J, M un N, kā arī Ņ. Arī to veido sagriežamas kartītes, kur centrā ir attiecīgais burts, bet apkārt tam bērniem jāsaliek attēli, kuros atainoto parādību nosaukumā sākumā, vidū vai beigās ir burtam atbilstīgā balsīgā vai nebalsīgā skaņa. Kartīšu kopā likšana notiek sadarbojoties ar logopēdu vai individuāli, papildinot darbības ar daudzveidīgiem skaņu izrunas vingrinājumiem. Spēles papildina metodiskie norādījumi gan par spēli, gan skaņu izrunu. Uzdevumi izstrādāti praktiskā darbā ar bērniem. Grāmatas autore ir logopēde ar ilggadīgu pieredzi. Lasītāji jau pazīst viņas logopēdiskās spēļu grāmatas „Burtu paslēpes”, „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”, „Jautrās atskaņas”, „Veiklais bilžu burtotājs”.

Lasīt vairāk
image01

Līdzskaņu spēles. 2. daļa

12 lpp+ krāsainais ieliktnis ISBN 978-9984-46-427-5 Turpinot 1. daļu, grāmatā apkopotas logopēdiskās spēles, kas palīdz bērniem diferencēt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus. 2. daļa veltīta līdzskaņiem t un d, k un g, ķ un ģ, kā arī h. Arī otrajā daļā autore piedāvā sagriežamas kartītes, kur centrā ir attiecīgais burts, bet apkārt tam bērniem jāsaliek attēli, kuros atainoto parādību nosaukumā sākumā, vidū vai beigās ir burtam atbilstīgā balsīgā vai nebalsīgā skaņa. Kartīšu kopā likšana notiek sadarbojoties ar logopēdu vai individuāli, papildinot darbības ar daudzveidīgiem skaņu izrunas vingrinājumiem. Spēles papildina metodiskie norādījumi gan par spēli, gan skaņu izrunu, kā lasītāji jau iepazinās ar "Līdzskaņu spēles 1.daļā", "Patskaņu un divskaņu spēlēs"

Lasīt vairāk
image01

Līdzskaņu spēles. 1. daļa

12 lpp+ krāsainais ieliktnis ISBN 978-9984-46-426-8 Grāmatā apkopotas logopēdiskās spēles, kas palīdz bērniem diferencēt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus. Autore piedāvā sagriežamas kartītes, kur centrā ir attiecīgais burts, bet apkārt tam bērniem jāsaliek attēli, kuros atainoto parādību nosaukumā sākumā, vidū vai beigās ir burtam atbilstīgā balsīgā vai nebalsīgā skaņa. Kartīšu kopā likšana notiek sadarbojoties ar logopēdu vai individuāli, papildinot darbības ar daudzveidīgiem skaņu izrunas vingrinājumiem. 1. daļa veltīta līdzskaņiem s un z, š un ž, c un dz, č un dž. Spēles papildina metodiskie norādījumi gan par spēli, gan skaņu izrunu. Uzdevumi izstrādāti praktiskā darbā ar bērniem. Grāmatas autore ir logopēde ar ilggadīgu pieredzi. Lasītāji jau pazīst viņas logopēdiskās spēļu grāmatas „Burtu paslēpes”, „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”, „Jautrās atskaņas”, „Veiklais bilžu burtotājs”.

Lasīt vairāk
image01

Taka

116 lpp + metodiskais ieliktnis un krāsainais ieliktnis ISBN 978-9984-46-424-4 Grāmatā apkopoti mācību materiāli speciālās izglītības programmu īstenošanai un iekļaujošajai izglītībai, to skaitā programmām ar kodiem 21015911 un 21015921 Materiāli izstrādāti, balstoties uz kompetenču pieeju, kādu to paredz MK noteikumi Nr. 747 (27.11.2018.). Tos var izmantot arī pirmsskolas izglītības iestādēs. Materiāli galvenokārt vērsti uz pašapkalpošanās prasmju attīstību. Bērni iepazīst gadalaiku ritumu, tam raksturīgās pārmaiņas dabā, mācās izvēlēties dažādiem laika apstākļiem piemērotu apģērbu un nodarbes. Viņi apgūst laika skaitīšanas un dienas plānošanas pamatus, svētku saistību ar gadalaiku ritumu un svētkiem raksturīgās tradīcijas, kā arī mācās iepirkties, apmeklēt bibliotēku, teātrī, kino izmantot transportu, ievērot drošības noteikumus. Komplektu veido darba burtnīca, metodisks pielikums skolotājiem un vecākiem, krāsainais pielikums, kas nepieciešams uzdevumu veikšanai. Grāmatas autores ir skolotājas un metodiķes ar daudzgadīgu darba pieredzi speciālajā un iekļaujošajā izglītībā. Materiāli tapuši praktiski darbojoties ar bērniem. Grāmata noderēs gan pedagogiem, gan vecākiem.

Lasīt vairāk
image01

Rotaļīgas dziesmas bērniem

85 lpp ISMN 979-0-9005083-5-5-5 Krājumā apkopotas dziesmas, kas piemērotas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. To tematika ir saistīta gan ar dzīvo un nedzīvo dabu, gan ar bērnu ikdienu un mācībām. Dziesmas veidotas rotaļīgā manierē, lai rosinātu iztēli. Papildus tam autore piedāvā jautājumus. Atbildot uz tiem, bērni ir rosināti padomāt par dziesmu tekstu un mūzikas saturu, kā arī par to, kā dziedot var atklāt dziesmā ietvertos tēlus. Tas veicina bērnu patstāvīgu mācīšanos, uzlabo mūzikas un dzejas izpratni. Bērni var arī lasīt un ritmizēt dziesmu tekstus, papildināt izpildījumu ar kustībām. Dziesmu autore ir diplomēta pirmsskolas skolotāja, strādā Valmierā. Lasītāji jau pazīst viņas grāmatas „Jautrie pirkstiņi” un „Jautras rotaļas kopā ar mazajiem”. Krājumu var izmantot pirmsskolas un sākumskolas skolotāji. Tas noderēs arī muzicējošām ģimenēm un radošiem logopēdiem.

Lasīt vairāk
image01

Kaķpēdiņas

74 lpp ISMN 979-0-9005083-4-8 Krājumā apkopotas 69 autores dziesmas, kas piemērotas bērniem pirmsskolas un sākumskolas vecumā. To tematika- norises dabā, notikumi ģimenē, rotaļas un rotaļlietas, gadskārtu ierašas un tradicionālie svētki. Dažas dziesmas krājumā papildina pašas autores izdomāta rotaļas, bet citām skolotāji kopā ar bērniem var tās izdomāt paši. Dziesmu autore ir pirmsskolas mūzikas skolotāja un sociālais pedagogs no Dobeles puses, kas dziesmas raksta jau no 9 gadu vecuma. Visas dziesmas autore izmanto savās nodarbībās gan dziedāšanas, gan muzicēšanas prasmju apguvei. Lasītāju jau pazīst viņas dziesmu krājumus „Brīnumdaris”, „Mīļajam draudziņam” un „Kā tas nākas”. Grāmata noderēs nodarbībām pirmsskolā un sākumskolā, kā arī muzicēšanai mājās un mūzikas studijām.

Lasīt vairāk
image01

Veiklais bilžu burtotājs

Veiklais bilžu burtotājs. Atšifrē un izlasi tautasdziesmas 79 lpp ISBN 978-9984-46-422-0 Grāmatā apkopotas spēles, kas palīdzēs bērniem apgūt skaņas un tām atbilstīgos burtus. Bērnu uzdevums ir noteikt, kā sauc attēlā redzamo, izdalīt no nosaukuma prasīto skaņu, noteikt tai atbilstīgo burtu un tā izlasīt ar attēliem nošifrēto tautasdziesmu. Tautasdziesmas apkopotas pa gadalaikiem, bet uzdevumiem ir dažāda grūtības pakāpe. Pimajā uzdevumu kopā jānosaka pirmā vārda skaņa, otrajā kopā- trešā vārda skaņa, bet pēdējā uzdevumu kopā- tā skaņa, kas norādīta ar ciparu. Materiāls tapis darbā ar bērniem, kuriem ir skaņu uztveres traucējumi. Lasītājiem autore jau ir pazīstama ar daudziem logopēdiska satura materiāliem. Izmantojot tos, bērni var ne tikai attīstīt prasmes valodu jomā, bet arī caurviju prasmes, vadot un vērtējot savu darbību, sadarbojoties, meklējot risinājumus, vērtējot savu un citu viedokli. Izdevums noderēs logopēdiem, pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, kā arī vecākiem, jo taustasdziesmu atšifrēšana var kļūt arī par interesantu spēli mājas viesībās.

Lasīt vairāk
image01

Dziedošais alfabēts un krāsu simfonija

Laila Ābola, Leontīne Apšeniece Dziedošais alfabēts un krāsu simfonija 78 lpp ISMN 979-0-9005083-3-1 Krājumā apkopotas autoru dziesmas, kas piemērotas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Pirmajā daļā ievietotas 34 dziesmas, kuras veltītas latviešu alfabēta burtiem. Katra no tām ietver skaņu izrunas vingrinājumus, kas palīdz bērnam identificēt burtam atbilstīgo skaņu un veidot pareizu tās izrunu. Mūzikas ritms un melodiskās intonācijas sniedz ātrāku un labāku rezultātu. Otrajā krājuma daļā apkopotas dažāda rakstura dziesmas, kuras var izmantot tēlainās domāšanas attīstībai. Leontīnu Apšenieci lasītāji pazīst kā dzejnieci un dziesmu tekstu autori. Laila Ābola ir pirmsskolas mūzikas skolotāja. Abas ir izdevušas dziesmu krājumus un savu darbu ierakstus. Izdevniecība jau laidusi klajā abu veidotās „Dziesmiņas par valodiņu”. Krājums noderēs gan pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, gan interešu pulciņa vadītājiem. Burtiem veltītās dziesmas var izmantot arī logopēdi. Tāpat tās var noderēt mājas viesību rīkotājiem.

Lasīt vairāk
image01

Patskaņu un divskaņu spēles

14 lpp + krāsaini pielikumi ISBN 978-9984-46-412-1 Metodiskais materiāls palīdz bērnam iemācīties atpazīt patskaņus un divskaņus vārdos un apgūt burtus, kas tos apzīmē. Autore piedāvā sagriežamos attēlus, kurus saliekot bērni izveido burta zīmi vai zīmes un ap to sagrupē attēlus ar lietām, kuru nosaukumā noteiktā pozīcijā (sākumā, vidū, beigās) ir burtam atbilstīga skaņa. 12 lapas ir veltītas patskaņiem dažādās pozīcijās, 10- divskaņiem. Mācoties patskaņus, bērni mācās arī nošķirt īsos un garos. Materiālu var izmantot gan pirmsskolā, gan skolā. To var darīt gan skolotāji, gan logopēdi. Tas attīsta prasmes valodu jomā, kā arī caurviju prasmes kritiskajā domāšanā un problēmu risināšanā, jaunradē un uzņēmējspējā, vēl arī pašvadītas mācīšanās, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības prasmes. Lasītāji jau pazīst un izmanto autores grāmatas „Burtu paslēpes”, „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”, „Jautrās atskaņas”. Arī šo materiālu, tāpat kā jau izdotos, autore ir pārbaudījusi praktiskā darbā.

Lasīt vairāk
image01

Aktuāli

Līdzskaņu ...
Cena: € 7.00
Līdzskaņu ...
Cena: € 6.60
Līdzskaņu ...
Cena: € 6.16
Taka
Cena: € 14.80
Rotaļīgas ...
Cena: € 9.90
Kaķpēdiņas
Cena: € 9.00
Veiklais b...
Cena: € 8.00
Dziedošais...
Cena: € 9.34
Patskaņu u...
Cena: € 8.00