antabuse online, domperidone buy online, disulfiram online, www.myacpa.org

Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība

Rudīte Hahele

Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Otrais papildinātais izdevums

73 lpp

EUR 4,65

Cena Ls 3,27

ISBN 978- 9984- 46- 166- 3

Grāmatā apkopoti praktiski ieteikumu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā skolā. Lasītāji var uzzināt, kā jāveido darba apraksts (titullapa, anotācijas, atsauces, informācijas avotu saraksts, pielikumi), kā arī to, ko vajadzētu ņemt vērā iesakot skolēniem darbu tematus, izmantojot dažādas pētījuma formas (eksperimentus, aptaujas, intervijas), rīkojot darba aizstāvēšanu. Desmit grāmatas pielikumos atrodami gan šo jomu regulējoši dokumenti, gan darba daļu noformējumu paraugi un vērtēšanas kritēriji, kā arī skolēnu zinātniski pētnieciskā darba organizēšanas programma. Grāmatas autore, VISC speciāliste, darbā ir apkopojusi arī savu pieredzi, tāpēc to var izskatīt par ideālu rokasgrāmatu ikvienam skolotājam, kurš vēlas iesaistīt skolēnus pētnieciskā darbībā.