• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Aizmirstais humānisms iekļaujošajā izglītībā

276 lpp ISBN 978-9984-46-480-0 Grāmata veltīta sabiedrībā aktuālajam iekļaujošas izglītības jautājumiem. Autores to vērtē kā vienu no humānisma izpausmēm. Grāmatas pirmajā nodaļā autores aplūko humānisma filozofiskās teorijas un sniedz ieskatu to praktiskajā īstenošanā atsevišķās Latvijas skolās. Otrā nodaļa veltīta humānās paradigmas attīstībai izglītībā pasaulē un Latvijā. Trešā nodaļa pamato humānās izglītības attīstības nepieciešamību iekļaujošajā izglītībā, bet ceturtajā- aktualizēti iekļaujošās izglītības izaicinājumi. Abās nodaļās vērtēta Latvijas pieredze. Būtiskākā autoru atziņa- iekļaujošā izglītība ir daudzpusīgs process, kurā sava loma ir gan izglītības politikas veidotājiem, gan skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem. Tās īstenošana attiecas ne tikai uz bērniem, kuriem vajadzīgs īpašs atbalsts, bet uz visu sabiedrību kopumā, jo svarīgas ir arī pārmaiņas sabiedrības tradīcijās un uzskatos. Grāmatas autore pedagoģijas doktore Sandra Rone ir praktiski īstenojusi iekļaujošo izglītību Latvijas izglītības iestādēs, bet pašlaik nodarbojas ar pētniecisko darbu. Otra autore Māra Vidnere ir ekonomikas doktore un psiholoģijas habilitētā doktore, pazīstama ar vairākām grāmatām par praktiskās psiholoģijas jautājumiem. Grāmata ir nozīmīgs informācijas avots skolu vadītājiem un skolotājiem, kuri īsteno iekļaujošo izglītību, pedagoģijas un izglītības vadības specialitāšu studentiem.

Autori:Sandra Rone, Māra Vidnere
  • € 19,32