• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Dabaszinības 3. klasei

88 lpp ISBN 978-9984-46-448-0 Mācību grāmatai pielīdzinātā darba burtnīca izstrādāta, balstoties uz MK noteikumiem Nr. 747. (2018. gada 27. novembris) par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, to skaitā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (1. pielikums Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747) un dabaszinātņu mācību jomā (5. pielikums Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747), kā arī uz VISC projekta „Skola 2030” izstrādāto mācību priekšmeta „Dabaszinības 1.-6. klasei” programmas paraugu. Pamatojoties uz tematisko plānojumu, 3. klasē ietverti temati “Kas ir kopīgs un kas ir atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?’, “Kas ir neredzamie lauki uz Zemes”, “Kā orientēties apkārtnē?”, “No kā ir veidota Zeme”, “Kādas vielas un vielu maisījumi ir mums apkārt?”. Burtnīca veidota kā materiālu kopa, kas rosina skolēnu pētīt apkārtni un savus atklājumus apkopot grafiskās struktūrās. Burtnīcas autores, pirmsskolas skolotājas ar bagātu praktisko pieredzi, ir piedalījušās uz kompetences attīstību balstīto mācību priekšmetu standartu izstrādē un piedalās to ieviešanas procesā, strādājot ar skolotājiem.

Autori:Iveta Irbe, Daila Zēberga
  • € 10.90