• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Ētika vidusskolām

165 lpp ISBN 978-9984-46-343-8 Mācību grāmata balstās uz spēkā esošo mācību priekšmeta standartu „Ētika” un tās plānojumā izmantots VISC izstrādātais programmas paraugs. Grāmatā aplūkoti programmas parauga ieteiktie temati- galveno ētikas jēdzienu būtība, morālā un tikumiskā izvēle, tikumiskā rīcība, morāle un sabiedrība, morālās problēmas mūsdienu pasaulē. Grāmatas autors ir mainījis to tradīciju, kas ētikas izglītībā pastāvējusi līdz šim. Ētikas mācību process lielākoties bija balstīts uz dažādu avotu lasīšanu un dažādu notikumu analīzi. Mūsdienu dinamiskajā pasaulē gan avoti, gan sabiedrību interesējoši notikumi ātri zaudē aktualitāti. Par neaktuāliem avotiem un neaktuāliem notikumiem ir grūti radīt skolēnu interesi. Tāpēc autors piedāvā skolēniem citu pieeju- padomāt par dažādu ētisko parādību būtību, veidošanās mehānismiem un to atspoguļojumu viņu pašu dzīvē. Temati iesākti ar jautājumiem ievada sarunai. Tās mērķis ir noskaidrot jau esošo skolēnu izpratni par vienu vai otru ētisko parādību. Tālāk seko pārskats par dažādām teorijām, kas saistītas ar aplūkoto problēmu. Pārskata uzdevums ir radīt priekšstatu par to, kā minēto problēmu risina dažādi autori. Tālāk seko uzdevumi, kas rosina gan teoriju izpratni, gan to, lai skolēni atrastu sev tuvas ētiskās teorijas. Jaunā pieeja mudina skolēnus vairāk iedziļināties ētisko parādību būtībā un piedāvā atbalsta punktus savas ētiskās pārliecības veidošanai. Tā vairāk atbilst mūsdienu situācijai, kad skolēns atrodas informācijas plūsmā un viņa individuālā izvēle kļūst arvien mazāk publiska. Protams, skolotāji var papildināt mācību grāmatu ar jebkuriem avotiem, kas attiecīgajā situācijā ir kļuvuši aktuāli. Grāmatas pielikumā ievietota arī kursa programma, kuru var izmantot skolotāji.

Autori:Vilnis Purēns
  • € 8.00