• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

LATVIEŠU VALODA vidusskolām 3.daļa Mācību grāmata

Mācību grāmata noslēdz vidusskolām domāto mācību grāmatu komplektu latviešu valodā. To papildina arī vingrinājumu burtnīca un grāmata skolotājiem. Visas grāmatas veidotas pēc vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarta „Latviešu valoda” (ko skolās sāka ieviest no 2009./ 2010. mācību gada) un VISC izstrādātās programmas parauga 1. varianta. Grāmatā aplūkoti temati „Valodas mainība un attīstība”, „Saziņas process un valoda”, „Valodas funkcionālie stili”, „Latviešu valoda kā sistēma, tās apakšsistēmas un pamatvienības”. Noslēgumā pievienotas atgādnes fonētikā, morfoloģijā, sintaksē, leksikoloģijā un frazeoloģijā, kā arī tekstveidē, kas palīdz skolēniem labāk sagatavoties centralizētajiem eksāmeniem. Autores ir izveidojušas grāmatu, kas rosina mūsdienu jaunieti izprast valodu kā sociālu parādību, kuras vidē viņi dzīvo un kuras veidošanā aktīvi piedalās. Tāpēc grāmatā ir daudz praktisku un radošu uzdevumu. Aptaujas liecina, ka minētais mācību komplekts ir viens no visvairāk iecienītajiem Latvijas skolās.

Autori:Iluta Dalbiņa, Inese Lāčauniece.
  • € 7.00