• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Lai veicas. 4. klase. Latviešu valoda un literatūra. 2. daļa

100 lpp ISBN 978-9984-46-333-9 Mācību grāmata ir domāta integrētai latviešu valodas un literatūras apguvei 4. klasē 2. mācību pusgadā. Tā pamatojas uz mācību priekšmeta standartiem „Latviešu valoda 1-9 klasei” un „Literatūra 4-9 klasei”. No latviešu valodas apguvei veltītajiem tematiem skolēni pilnveido izpratni par saziņu, lietišķajiem rakstiem, teikumu veidošanu, vārdu un skaņu formām. Literatūras jautājumos notiek iedziļināšanās literatūras jēdzienos, dramaturģijas, prozas un dzejas likumsakarībās. Skolēni iepazīt arī pazīstamu rakstnieku un dzejnieku biogrāfijas. Īpaša uzmanība veltīta latviešu un igauņu rakstniekiem. Turpinot aizsāktā tradīcijas, autores valodas likumsakarību raksturojumam izmanto rakstnieku darbus, bet gramatikas sakarības raksturo, balstoties uz shēmām. Tas padara mācības radošākas un skolēniem interesantākas. Paralēli autores apcer arī ētikas jautājumus, sadalot grāmatu nodaļās „Cieni”, „Iepazīsti!”, „Iepriecini!” un citās. Grāmatas pielikumā atrodami teksti klausīšanās prasmju pilnveidei un svešvārdu vārdnīca.

Autori:Iveta Irbe, Inita Vilciņa, Ārija Zaiceva
  • € 8.30