• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Lai veicas 4. klase. Latviešu valoda un literatūra. Skolotāja grāmata.

ISBN 978-9984-46-338-4 Skolotāja grāmata papildina attiecīgās mācību grāmatas 1. un 2. daļu. Autores piedāvā kompetencēs balstītu mācību satura plānojumu no 4. līdz 6. klasei un savu mācību programmu 4. klasei. Plānojums veidots pa nedēļām, norādot uz konkrētu kompetenču un prasmju attīstības iespējām. Grāmatas noslēgumā ir doti paraugi uzdevumiem, ar kuru palīdzību var vērtēt skolēnu mācību sasniegumus, kā arī sasniegumu vērtēšanas un pašnovērtēšanas kritēriji. Tiem seko mācību metožu un organizatorisko formu apraksts. Autores piedāvā arī vairākus skolēniem interesantus rotaļpaņēmienus.

Autori:Iveta Irbe, Inita Vilciņa, Ārija Zaiceva
  • € 4,98