• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Latvijas un pasaules vēsture 9. klasei

236 lpp ISBN 978-9984- 46-450-3 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018) noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums) un projektā „Skola 2030” izstrādātā mācību priekšmeta programmas parauga „Latvijas un pasaules vēsture 7.-9. klasei” tematisko plānojumu. Atbilstīgi programmas parauga plānojumam 9. klasē ietverti temati „Pārmaiņas Pirmā pasaules kara iespaidā”, „No demokrātijas uz totalitārismu”, „ Sašķeltā pasaule”, „Vēsture un mūsdienu pasaules izaicinājumi”. Grāmatu papildina metodisks pielikums skolotājam ar precizētu mācību programmu. 9. klases kursā skolēni ir aicināti tuvāk iepazīt mūsdienu pasauli un tās attīstības likumsakarības. Liela uzmanība pievērsta gan Latvijas un Rietumu pasaules problemātikai, gan citiem pasaules reģioniem.

Autori:Vilnis Purēns
  • € 19,90