• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Latvijas un pasaules vēsture 9. klasei. Darba burtnīca

ISBN 978-9984-46-475-6 75 lpp Darba burtnīca papildina V. Purēna mācību grāmatu „Latvijas un pasaules vēsture 9.klasei”. Komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”(27.11.2018) noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1.pielikums) un sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Burtnīcā apkopoti dažādu izziņas līmeņu uzdevumi, kas palīdz skolēniem sistematizēt zināšanas un radoši tās izmantot, kā arī sagataves atgādnēm, kurās skolēni var apkopot būtiskākos faktus. Saskaņā ar projekta „Skola 2030” veidoto programmas paraugu 9. klases kursā ietverti temati „Pārmaiņas Pirmā pasaules kara iespaidā”, „No demokrātijas uz totalitārismu”, „Sašķeltā pasaule”, „Vēsture un mūsdienu pasaules izaicinājumi”.

Autori:Vilnis Purēns
  • € 8,00