• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Latvijas un pasaules vēsture. Pārbaudes darbi 7.- 9.klasei

123 lpp ISBN 978-9984-46-477-0 Grāmatā apkopoti summatīvie pārbaudes darbi. Saturiski tie balstīti uz IZM apstiprinātajām V. Purēna mācību grāmatām „Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei”, „Latvijas un pasaules vēsture 8. klasei” un „Latvijas un pasaules vēsture 9. klasei”. Katram grāmatās aplūkotajam tematam veltīts viens pārbaudes darbs divos variantos. Grāmatā ietvertas arī norādes skolēnam, kas palīdz darbam sagatavoties, kā arī norādes skolotājam par vērtēšanas kritērijiem (sniegumu līmeņu apraksti) un vēlamajām atbildēm. Pārbaudes darba sistēma veidota, balstoties uz MK noteikumiem Nr. 747 (27.11. 2018) un tajos veiktajiem labojumiem (MK noteikumi Nr. 476, 22.08.2023). Saskaņā ar tiem, vērtējot tiek noteikts zināšanu, izpratnes, prasmju apjoms un kvalitāte, kādu skolēns uzrāda mācību jomā, kā arī caurviju prasmju apguve, spēja lietot apgūto tipveida vai nepazīstamā situācijā. Skolotāja uzdevums ir individuāli noteikt atbalsta nepieciešamību pārbaudes darbu izpildes laikā. Pārbaudes darbus skolotājs var izmantot tieši vai arī kā avotu savām pārbaudes darba idejām.

Autori:Vilnis Purēns
  • € 14,64