• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Matemātika 1. klasei. 1. daļa

ISBN 978-9984-46-463-3 Mācību grāmatai pielīdzinātā darba burtnīca izstrādāta, balstoties uz MK noteikumiem Nr. 747. (2018. gada 27. novembris) par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, to skaitā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (1. pielikums), sasniedzamajiem rezultātiem matemātikas mācību jomā (6. pielikums) un VISC projekta „Skola 2030” izstrādātās mācību priekšmeta „Matemātika 1.-9. klasei ” programmas parauga daļu, kas attiecināma uz 1. mācību pusgadu. Burtnīcā ietveri uzdevumi, kas palīdz apgūt tematus „Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?”, „Cik kopā, cik palika?”, „Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru?”, „Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?”. Burtnīcas autores ir sākumskolas skolotājas ar bagātu pieredzi, piedalījušās projektā „Skola 2030” kā mācību jomas standarta, tā mācību materiālu izstrādē un skolotāju tālākizglītības kursu vadīšanā. Materiāli tapuši praktiskā darbā ar skolēniem. Apstiprinājusi Latvijas Republikas IZM 2023.gadā. Sagatavošanā 2.daļa 2.pusgadam

Autori:Marita Dzene, Inese Gaša
  • € 12,10