• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Lejuplādēt raka katalogu

Skaņu spēles. 1. daļa

260 lpp ISBN 978-9984-46-363-6 Pazīstamā pirmsskolas mūzikas skolotāja un vairāku pirmsskolas iestādēs plaši izmantotu grāmatu autore piedāvā jaunu muzikālo rotaļu krājumu. Šoreiz autores ideja ir saistīt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālo darbību ar citām jomām, piemēram, sevis un pasaules izziņu, māksliniecisko darbību, lasītprasmes apguvi, matemātisko un ģeometrisko zināšanu, prasmju nostiprināšanu. Autore piedāvā 49 kopās apvienotas rotaļas par dažādiem tematiem: „Es un mana ģimene”, „Krāsiņas- māsiņas”, „Ceļojums kosmosā”, „Putni”, „Joku diena”, „Ceļojums (transporta līdzekļi, drošība)”. Tā autore tuvina pirmsskolas mūzikas nodarbības kompetenču pieejai mācību saturā. Krājuma 1. daļā ievietots rotaļu aprasts, 2. daļā- pirmās daļas tēmām atbilstošs muzikālais materiāls. Krājums noderēs pirmskolas un sākumskolas skolotājiem un mūzikas skolotājiem gādājot, lai muzicēšanas process bērnam būtu pieejams ne tikai mūzikas nodarbībās, bet integrētos arī ikdienas ritā.

Autori:Baiba Brice
  • € 11,20