• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Sociālās zinības 2. klasei

96. lpp ISBN 978-9984-46-429-9 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei”, 2. klasē ietverti temati „Kā plānot savu laiku un noteikt mērķus mācībās un vaļaspriekos?”, „Kā atšķirt to, ko gribas, no tā, ko vajag?”, „Kādi noteikumi ir sabiedriskās vietās, un kāpēc tie jāievēro?”, „Kā pētīt un raksturot savu pilsētu vai novadu?”. Grāmatā ievietotais materiāls ir domāts gan skolēniem, gan skolotājiem. Ir materiāli, kurus skolēni var lasīt un pētīt paši. Ir materiāli, kurus tie var iepazīt kopā ar skolotāju. Ir arī tādi materiāli, kas tikai palīdz skolotājam veidot stāstījumu vai izvēlēties darbības stundai. Ir izvērsti materiāli un ir ideju piedāvājumi. Grāmatu noslēdz pielikums ar mācību programmu, kas palīdz orientēties mācību mērķu izvirzīšanā. Šāds komplekss risinājums izmantots tāpēc, lai skolotājiem būtu vieglāk iepazīt jauno pieeju un mācību procesā varētu piedalīties arī vecāki.

Autori:Vilnis Purēns
  • € 9.50