• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Sociālās zinības un vēsture 6. klasei

104 lpp ISBN 978-9984- 46-451-0 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018.) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (minēto noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (minēto noteikumu 3. pielikums). Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei” 6. klasē ietverti temati „Kā veidojās Latvijas valsts”, „Kā tiesības ir saistītas ar pienākumiem?”, „Kā plānot budžetu?”, „Kā raksturot uzņēmējdarbību?”, „Kā Latvija sadarbojas ar kaimiņvalstīm?”. Grāmatu papildina metodisks pielikums skolotājam ar mācību priekšmeta programmu 6. klasei. Grāmatu papildina arī darba burtnīca. Iepazīstot 6 . klases tematiku, skolēni uzzinās, kas ir valsts, kā demokrātiskā ceļā tapa Latvijas valsts un kā tika atjaunota tās neatkarība, gūs pirmo ieskatu tiesību jautājumos, iepazīs finanšu uzkrājumu raksturu un biznesa ideju nozīmi, kā arī starptautisko politiku.

Autori:Vilnis Purēns
  • € 12,00