• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Sociālās zinības un vēsture. Pamatkurss vidusskolām

299 lpp ISBN 978-9984-46-462-6 Grāmata veidota, balstoties uz MK noteikumos Nr. 416 par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem (3.09.2019) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (noteikumu 1. pielikums), kā arī uz sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (noteikumu 3. pielikums) vispārīgajā apguves līmenī. Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam pamatkursa programmas paraugam vispārējai vidējai izglītībai „Sociālās zinības un vēsture ” grāmatā ietverti temati „Identitāte un sociālās attiecības” (aplūko personības un sociālās psiholoģijas, ētikas un tiesību pamatus), „Vēsturiskā atmiņa un apziņa” (atgādina skolēniem, kā top pētījums vēsturē, kā vēstures zināšanu sistematizēšanai tiek izmantoti vēstures laikmeti un kā vēstures stāstu uzver un izmanto sabiedrība, piedāvā pārskatus par apdzīvojuma un apdzīvotības izmaiņām pasaules attīstības gaitā, civilizācijām, pasaules reliģijām, Eiropas, pasaules reģionu un Latvijas vēsturi), „Valsts pārvaldīšana un starptautiskās attiecības” (veltīta valsts pārvaldei, iekšpolitikai un ārpolitikai), „Ilgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā” (veltīta uzņēmējdarbībai, dalībai darba tirgū, personīgo finanšu veidošanai un tiem ekonomikas procesiem, kas var ietekmēt ikviena cilvēka dzīvi). Grāmatā ievietots metodisks pielikums skolotājam ar precizētu mācību programmu, to papildina divas darba burtnīcas. Grāmatu var izmantot arī sociālo zinātņu un vēstures priekšmeta apguvei. Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2023. gadā.

Autori:Vilnis Purēns
  • € 23,90