• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Sociālās zinības un vēsture. Pamatkurss vidusskolām. 2. darba burtnīca

58 lpp ISBN 978-9984-46-466-4 Darba burtnīca papildina V. Purēna mācību grāmatu “Sociālās zinības un vēsture. Pamatkurss vidusskolām”. 2. burtnīcā ietverti uzdevumi, kas atbilst tematiem „Valsts pārvaldīšana un starptautiskās attiecības”, „Ilgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā”. Komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr. 416 par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem (3.09.2019) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (noteikumu 1. pielikums), kā arī uz sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (noteikumu 3. pielikums) vispārīgajā apguves līmenī. Darba burtnīcu var izmantot arī sociālo zinātņu un vēstures priekšmeta apguvei.

Autori:Vilnis Purēns
  • € 9.00