• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Latvijas un pasaules vēsture vidusskolām. 1. sējums

ISBN 978-9984-46-327-8 Grāmata ir veidota, pamatojoties uz mācību priekšmeta standartu „Latvijas un pasaules vēsture” (14. pielikums 2013. gada MK noteikumiem Nr.281). Grāmatas 1. sējums veltīts Latvijas un pasaules vēsturei līdz 18. gadsimtam, bet 2. sējums- notikumiem no apgaismības līdz mūsdienām. 1. sējumam pievienota arī ievada daļa, kurā aplūkoti vēstures izziņas pamati. Grāmata pamatā orientēta uz tām vidējām mācību iestādēm, kas vēsturi apgūst 120 un mazāk stundās, taču to lieliski var izmantot arī skolās, kur stundu skaits ir lielāks, jo grāmatā ir daudz ideju skolēnu pastāvīgam darbam, tāpēc atlikušās stundas var izmantot šo darbu sagatavošanai un prezentācijai. Tāpat grāmatu var izmantot mācību iestādēs, kur stundu skaits ir mazāks vai pārsvarā notiek neklātienē. Grāmatas teksts veidots tā, lai skolēni to varētu apgūt arī patstāvīgi. Paralēli vēstures izklāstam grāmatā ietvertas metodiskās norādes un vingrinājumi, kas skolēnam palīdzēs apgūt ziņojumu, eseju, jēdzienu skaidrojumu, prezentāciju un citu darbu veidošanu. Grāmatā ieveidoti arī uzdevumi, kas palīdzēs apgūt tās uzdevumu formas, kuras parasti ietvertas centralizētajā eksāmenā. Šī grāmata ir pirmā, kas veidota, balstoties uz spēkā esošo mācību priekšmeta standartu, jo agrākās tapušas pirms standarta pieņemšanas, tāpēc daudzi standartā akcentētie jautājumi jaunajā grāmatā aplūkoti plašāk nekā citās. Tāpat vērā ņemtas tās iestrādnes, kas jau tapušas VISC, gatavojoties jaunajiem kompetenču standartiem.

Autori:Vilnis Purēns
  • € 12.90