• Sveicināti Izdevniecības RaKa mājas lapā!

Piedāvājam grāmatu piegādi ar OMNIVA pakomātiem (tikai fiziskām personām). info pasūtīšanas kārtībai: pirkums@raka.lv

Sociālās zinības 9. klasei. Darba burtnīca

36 lpp ISBN 978-9984-46-447-3 Darba burtnīca papildina V. Purēna mācību grāmatu “Sociālās zinības 9. klasei”. Tajā ietverti uzdevumi gan individuālajam, gan grupu darbam. Tie mudina skolēnus apkopot un analizēt kursā ietverto informāciju, pilnveidojot kompetenci sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Komplekts veidots, balstoties uz MK noteikumos Nr.747 par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (27.11.2018) izvirzītajiem sasniedzamajiem rezultātiem caurviju prasmēs (noteikumu 1. pielikums), kā arī sasniedzamajiem rezultātiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (noteikumu 3. pielikums). Atbilstīgi projektā „Skola 2030” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam „Sociālās zinības 1.-9. klasei” 9. klasē ietverti temati „Kāda ir Satversmes loma demokrātiskā valstī?”, „Kā un kādi likumi aizsargā cilvēktiesības?”, „Kā pilsoniskā līdzdalība palīdz risināt pretrunas sabiedrībā informācijas laikmetā”, „Kā ilgtspējīgi izmantot globalizācijas priekšrocības un mazināt draudus?”

Autori:Romāns Alhimionoks, Roberts Alhimionoks
  • € 6,60